Sākums
n/a
Lietotāja Ilze Andersone attēls

Ilze Andersone (M.sc.ing)

Pētnieks

Pieņemšanas laiki

Uz konsultāciju var pierakstīties sūtot
e-pastu ilze.andersone@rtu.lv

Kontaktinformācija

E-pasts: ilze.andersone @ rtu.lv

LinkedIn profils

Zinātniskās intereses

Robotu karšu sastādīšana, robotu karšu apvienošana, robotu komandas

Disertācijas tēma: Hibrīdas karšu apvienošanas sistēmas izstrādāšana un realizēšana

Zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing. Agris Ņikitenko

Viena no fundamentālām problēmām mobilajā robotikā ir apkārtējās vides kartes sastādīšanas problēma. Ja apkārtējās vides karti sastāda vienlaicīgi vairāki roboti,
tad aktuāla kļūst karšu apvienošana. Karšu apvienošana ir karšu informācijas no
vairākiem robotiem sapludināšana vienā globālā kartē. Šī problēma ir maz pētīta,
un esošie risinājumi ir robotu komandu uzbūves vai pētāmās vides struktūras ziņā
ierobežojoši. Darba mērķis ir izstrādāt un realizēt karšu apvienošanas metodi, kura
būtu efektīvi pielietojama plašam robotu komandu un vides struktūru klāstam. 

 

Izglītība

2009-šis brīdis: RTU DITF doktora studiju programma "Datorsistēmas"

2007.-2009.g.:  RTU DITF akadēmiskā maģistra studiju programma "Datorsistēmas" ar izcilību

2004.-2007.g.:  RTU DITF akadēmiskā bakalaura studiju programma "Datorsistēmas"

Mācību kursi

Autonomas sistēmas un roboti

Datu bāzes (e-studiju sagatavošanas kurss)

Publikācijas

  1. Andersone I. „The Influence of the Map Merging Order on the resulting Global Map in Multi-Robot Mapping”, 52. RTU starptautiskā zinātniskā konference, 2012
  2. Andersone I. The Conceptual Model for reliable Multi-Robot Map Merging // Proceedings of Baltic Conference „Human-Computer Interaction”, Latvia, Rīga, 23.-25. August, 2011. - pp 1-8.
  3. Andersone I. Multi-Robot Map Merging in the Context of Image Processing // Scientific Journal of Riga Technical University. Computer Sciences. - 43., 2011, pp 124-130
  4. Vanags M., Ņikitenko A., Ekmanis M., Andersone I., Birzniece I., Kulikovskis G. Service oriented mine hunting classroom simulation system. In Proceedings of the 4th International Scientific Conference on Applied Information and Communication Technologies, Jelgava, Latvia, 2010, pp. 94-100.
  5. Andersone I. The Characteristics of the Map Merging Methods: A Survey. Scientific Journal of Riga Technical University. Computer Sciences. - Applied Computer Systems, 2010. 1.-8. lpp.
  6. Strazdiņa R., Stecjuka J., Andersone I., Kirikova M. Statistical analysis for supporting inter-institutional knowledge flows in the context of educational system, Information Systems Development. Towards a Service Provision Society, Springer, 2009. - pp 903-912.
  7. Kirikova M., Strazdina R., Andersone I., Sukovskis U. Quality of study programs: an ecosystems perspective. In Advances in Databases and Information Systems associated Workshops and Doctoral Consortium of the 13th East European Conference (ADBIS 2009), J.Grundspenkis, M.Kirikova, Y.Manopoulos, L.Novickis (Eds.), Springer, 2009, pp.39-46.