Sākums
n/a
Lietotāja Valdis Andersons attēls

Valdis Andersons

Lektors

Pieņemšanas laiki

Ceturtdienās 14:00-15:00 (542)

Kontaktinformācija

Meža iela 1/4-555 e-pasts: Vandersons @ mk.gov.lv

...

Dzimis 1946.gadā Rīgā. 1976.gadā ar izcilību beidzis Rīgas Politehniskā institūta Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultātes vakara nodaļu automātikas un telemehānikas specialitātē, iegūstot inženiera-elektriķa kvalifikāciju. Kopš 1976.gada strādājis RTU par mācību spēku. Pēc institūta pabeigšanas pamatdarbs RTU bija saistīts ar Automatizēto vadības sistēmu katedras studentu skaitļošanas zāles datorparka izveidi un ekspluatāciju. Ir piedalījies zinātniski-pētniecisko līgumdarbu izpildē, izstrādājis stendus inženierpsiholoģiskiem pētījumiem, par ko saņēmis PSRS TSSI bronzas medaļu. Bez tam izstrādājis vairāku starpskaitļotāju interfeisu tehnisko nodrošinājumu, kā arī sarakstījis mācību līdzekli "Programmēšana ciparu skaitļotājam "Nairi-2"".

Mācību kursi

Bakalaura studiju programmā lekciju kursi:
Ievads datortehnikā,
Tehnisko līdzekļu diagnostika.

Koledžas studiju programmā lekciju kursi:
Ievads datoru arhitektūrā,
Datoru arhitektūras pamati.