Sākums
n/a
Lietotāja Ilze Birzniece attēls

Ilze Birzniece (MSc)

Pētnieks

Kontaktinformācija

Meža 1/4 - 543. kabinets
LinkedIn profils

Zinātniskās intereses

Mašīnapmācība, induktīvā apmācība, datizrace

Disertācijas tēma: "Interaktīvas uz induktīvo apmācību balsītas klasifkācijas sistēmas modeļa izstrāde"
Zinātniskā vadītāja prof. Mārīte Kirikova

Pieaugot informācijas apjomam pasaulē, aktuālas ir automātiskas datu apstrādes tehnikas, kurās ir iesaistīta mašīnapmācība. Viena no mašīnapmācības pieejām ir induktīvā apmācība, kuras priekšrocība ir tā, ka iegūtie rezultāti ir saprotami arī lietotājam. Induktīvās apmācības izmantošana daļēji strukturizētu datu apstrādē ir samērā jauna pieeja. Risināmajiem uzdevumiem un apstrādājamajiem datiem kļūstot sarežģītākiem, induktīvās apmācības rezultātu uzlabošanai var tikt izmantota interaktīva sadarbība ar sistēmas lietotāju, iesaistot viľu sarežģītāko piemēru klasificēšanā. Studiju programmu salīdzināšana ir šobrīd aktuāls, bet darbietilpīgs process, kas nepieciešams gan jaunu studiju programmu izveidē, gan studentu apmaiņas programmu plānošanai. Paredzēts izveidot sistēmu, kas palīdzētu analizēt mācību priekšmetu programmas aprakstus un klasificēt citu studiju programmu priekšmetus atbilstoši sagatavotam standartam.

Mācību kursi

Business Analytics (Business Informatics, Master programme)

Publikācijas

 • Birzniece I. Architecture of an Interactive Classification System // The Fifth International Conference on Advances in Human-oriented and Personalized Mechanisms, Technologies, and Services (CENTRIC 2012), Portugāle, Lisabona, 18.-23. novembris, 2012. - 91.-100. lpp. http://www.thinkmind.org/download.php?articleid=centric_2012_4_10_30037
 • Birzniece I. Machine Learning Approach for Study Course Comparison // Machine Learning and Data Mining in Pattern Recognition: Poster Proceedings of International Conference MLDM 2012, Vācija, Berlīne, 15.-20. jūlijs, 2012. - 16.-28. lpp. Best Poster Award
 • Birzniece I. Interactive Use of Inductive Approach for Analyzing and Developing Conceptual Structures // Sixth International Conference on Research Challenges in Information Science (RCIS 2012): Conference Proceedings, Spānija, Valensija, 16.-18. maijs, 2012. - 129.-134. lpp. Iekļauts SCOPUS, IEEE Xplore, DBLP dau bāzēs.
 • Birzniece I. Artificial Intelligence in Knowledge Management: Overview and Trends // 10th International Conference on Perspectives in Business Informatics Research, Latvija, Rīga, 6.-8. oktobris, 2011. – 5.-11. lpp. Iekļauts DBLP, EBSCO (Computers & Applied Sciences Complete) datu bāzēa. Pieejama šeit
 • Birzniece I. Interactive Inductive Learning Based Classification System // Proceedings of the IADIS International Conference Intelligent Systems and Agents 2011(ISA 2011), Itālija, Roma, 24.-26. jūlijs, 2011. - 112.-116. lpp.
 • Birzniece I., Rudzājs P. Machine Learning Based Study Course Comparison // Proceedings of the IADIS International  Conference on Intelligent Systems and Agents 2011 (ISA 2011), Itālija, Roma, 24.-26. jūlijs, 2011. - 107.-111. lpp.
 • Birzniece I. From Inductive Learning towards Interactive Inductive Learning // Scientific Journal of Riga Technical University. Computer Sciences. - Applied Computer Systems. 2010. 106.-112. lpp. Iekļauts VERSITA datu bāzē. Pieejama šeit
 • Birzniece I., Kirikova M. Interactive Inductive Learning: Application in Domain of Education. Scientific Journal of Riga Technical University. Computer Sciences. - Applied Computer Systems. (2011) 1.-8. lpp. (pieņemts publicēšanai)
 • Birzniece I. Interactive Inductive Learning Based Study Course Comparison  // Proceedings of International Conference on Rethinking Education in the Knowledge Society, Šveice, Monte Verita, 7-10. marts, 2011.
 • Birzniece I. Interactive Inductive Learning System: The Proposal // Proceedings of the Ninth International Baltic Conference Baltic DB&IS 2010, Latvija, Rīga, 5.-7. jūlijs, 2010. - 245.-260. lpp.
 • Birzniece I., Kirikova M. Interactive Inductive Learning Service for Indirect Analysis of Study Subject Compatibility // Proceedings of the BeneLearn 2010, Beļģija, Leuven, 27.-28. maijs, 2010. - 1.-6. lpp. http://dtai.cs.kuleuven.be/events/Benelearn2010/submissions/benelearn2010_submission_9.pdf
 • Birzniece I. Interactive Inductive Learning System // Frontiers of AI and Applications. Vol 224. 2011. Selected Papers of Baltic DB&IS 2010 , Latvija, Rīga, 5.-7. jūlijs, 2010. IOS Press, - 380.-393. lpp. Iekļauts ACM, DBLP dau bāzēs.
 • Birzniece I. The Use of Inductive Learning in Information Systems // Proceedings of 16th International Conference on Information and Software Technologies, Lietuva, Kauņa, 22.-23. aprīlis, 2010. - 95.-101. lpp.
 • Vanags M., Ņikitenko A., Ekmanis M., Andersone I., Birzniece I., Kuļikovskis G. Service Oriented Mine Hunting Classroom Simulation System // Proceedings of the 4th International Scientific Conference on Applied Information and Communication Technologies, Latvija, Jelgava, 22.-23. aprīlis, 2010. - 94.-100. lpp.

Member of BIR 2011 (10th International Conference on Perspectives in Business Informatics Research) organizing committee 

Member of ADBIS 2009 (The 13th East-European Conference on Advances in Databases and Information Systems) organizing committee 

 

 

Professional development

Seminars                         

“Data Mining Tutorial”, IBAI Solutions, 12 h, Berlin, July 15 2012

“Introduction to SPSS Statistics”, DPA, 16 h, Riga, May 27 – June 3 2011

Courses                               “Java Academy”, Exigen Services, 100h, Riga, May 2 – July 4 2011