Sākums
n/a
Lietotāja Egons Lavendelis attēls

Egons Lavendelis (Dr.sc.ing.)

Docents, Vadošais pētnieks

Pieņemšanas laiki

Uz konsultāciju var pierakstīties sūtot e-pastu egons.lavendelis@rtu.lv

Kontaktinformācija

Tālrunis: 29876891

Zinātniskās intereses

Intelektuāli aģenti, daudzaģentu sistēmas, daudzaģentu sistēmu izstrāde, aģentorientēta programmatūras inženierija, intelektuālas mācību sistēmas un aģentu pielietojums tajās.

Izglītība

No 2006. gada septembra Rīgas Tehniskā universitāte, doktorantūras studijas studiju programmā "Datorsistēmas".

2004. gada septembris-2006. gada jūlijs. Rīgas Tehniskā universitāte. Iegūts inženierzinātņu maģistra grāds datorsistēmās ar izcilību. Maģistra darba tēma: „Daudzaģentu sistēmu sadarbības mehānismu modelēšana”.

2001. gada septembris-2004. gada jūlijs Rīgas Tehniskā universitāte. Iegūts inženierzinātņu bakalaura grāds datorvadībā un datorzinātnē ar izcilību. Bakalaura darba tēma: „Daudzaģentu sistēmu formalizācijas pieeju analīze”.

Līdz 2001. gadam Rīgas Valsts 1. ģimnāzija.

Mācību kursi

Daudzaģentu sistēmas, Modernās datu tehnoloģijas, Mākslīgais intelekts biznesā, Mākslīgaius intelekts (lab. darbi), Ievads studiju nozarē

Publikācijas

 1. Grundspenkis, J., Lavendelis E. “Multiagent Based Simulation Tool for Transportation and Logistics Decision Support” In: Proceedings of the 3rd International Workshop on Computer Supported Activity Coordination – CSAC 2006, Cyprus , Paphos, May 2006 pp. 45-54
 2. Lavendelis, E., Grundspenkis, J. “Simulation Tool for Multicriteria Auctions in Transportation and Logistics Domain” In: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies – CompSysTech’06, Veliko Tarnovo, Bulgaria , June 15, 16, 2006 pp. IIIB.17-1 - IIIB.17-6
 3. Lanka A., Grundspenkis J., Anohina A., Pozdnyakov D., Lavendelis E. Knowledge assessment and self-assessment in the process-oriented learning, using intelligent system based on concept maps// “Programma un tēzes” Starpaugstskolu Zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference “Mūsdienu izglītības problēmas”, Transporta un sakaru institūts, 2006. gada 23.-24. februārī, Rīga, Latvija , 65.-66. lpp.
 4. Lavendelis E., Stankeviča L., Atvare D., Pozdņakovs D., Kirikova M. „Development of the Information System’s Concept for Supporting Scientific Activities at Riga Technical University”, RTU Zinātniskie raksti, 5. sērija, Datorzinātne, Lietišķās datorsistēmas, 30. sējums. Izdevniecība “RTU”, Rīga , 2007. 125.-137. lpp.
 5. Anohina, A. Lavendelis, E., Grundspenkis, J. Concept Map Based Knowledge Assessment System with Reduction of Task Difficulty. Information Systems Development “Challenges in Practice, Theory and Education” (Proceedings of the 16th International Conference on  Information Systems Development (ISD`2007), August 29-31, 2007, Galway, Ireland ) (C.Barry, K.Conboy, M.Lang, et al, Eds.), Vol.2, Springer, 2009, pp. 853-866.
 6. Lavendelis E., Grundspenkis J.Open Holonic Multi-Agent Architecture for Intelligent Tutoring System Development. Proceedings of IADIS International Conference „Intelligent Systems and Agents 2008”, Amsterdam, The Netherlands , 22 - 24 July 2008, pp. 100-108.
 7. Lavendelis E., Grundspenkis J. MASITS - A Tool for Multi-Agent Based Intelligent Tutoring System Development. Proceedings of 7th International Conference on Practical Applications of Agents and Multi-Agent Systems (PAAMS 2009), Salamanca, Spain , 25-27 March 2009. Advances in Intelligent and Soft Computing Vol. 55., Springer, 2009. pp. 490-500.
 8. Lavendelis E., Grundspenkis J. Design of Multi-Agent Based Intelligent Tutoring Systems. RTU zinātniskie raksti. Datorzinātne. Lietišķās datorsistēmas. 5. sērija. (pieņemts publicēšanai) .
 9. Lavendelis E., Grundspenkis J. Requirements Analysis of Multi-Agent Based Intelligent Tutoring Systems. RTU zinātniskie raksti. Datorzinātne. Lietišķās datorsistēmas. 5. sērija. (pieņemts publicēšanai) .
 10.  Lavendelis E., Grundspenkis J. MASITS – A Multi-Agent Based Intelligent Tutoring System Development Methodology. In Proceedings of IADIS International Conference „Intelligent Systems and Agents 2009”, 21-23 June 2009, Algarve, Portugal , pp. 116-124. Fulll text.
 11. Lavendelis E., Grundspeņķis J. MIPITS - An Agent based Intelligent Tutoring System // Proceedings of 2nd International Conference on Agents and Artificial Intelligence (ICAART 2010), SPĀNIJA , Valensija, 22.-24. janvāris, 2010. - 5-13. lpp.
 12.  Lavendelis E., Grundspeņķis J. Multi-Agent Based Intelligent Tutoring System Source Code Generation Using MASITS Tool // RTU zinātniskie raksti. 5. sēr., Datorzinātne. - 43. sēj. (2010), 27.-36. lpp.
 13. Lavendelis E., Grundspeņķis J. MASITS Methodology Supported Development of Agent Based Intelligent Tutoring System MIPITS // Communications in Computer and Information Science. - 129 (3). (2011) pp 119-132.
 14. Lavendelis E., Liekna A., Ņikitenko A., Grabovskis A., Grundspeņķis J. Multi-Agent Robotic System Architecture for Effective Task Allocation and Management // Recent Researches in Communications, Electronics, Signal Processing & Automatic: Proceedings of the 11th WSEAS International Conference on Signal Processing, Robotics and Automation (ISPRA '12), United Kingdom, Kembridža, 22.-24. February, 2012. - pp 167-174. Pieejams šeit.

Apmeklētās konfernces

2010. gada 11.-15. oktobris. 51. RTU starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, Latvija .

2010. gada 22.-24. janvāris 2nd International Conference on Agents and Artificial Intelligence (ICAART 2010), Valensija, SPĀNIJA

2009. gada 21.-23. jūnijs IADIS International Conference „Intelligent Systems and Agents 2009”, Algarve, Portugāle

2009. gada 25.-27. marts. 7th International Conference on Practical Applications of Agents and Multi-Agent Systems, Salamanka, Spānija

2008.g. 15. oktobris. RTU 49. Starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, Latvija

2008. g. 22.-24. jūlijs.  IADIS International Conference „Intelligent Systems and Agents 2008”, Amsterdama, Nīderlande

2007.g. 29.-30. novembris. 13th International Conference on Technology Supported Learning and Training (Online EDUCA Berlin) Berlīne, Vācija

2007.g. 10. oktobris. RTU 48. Starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, Latvija

2007. g. 29.-31.aug. 16. Starptautiskā Informācijas sistēmu izstrādes konference (The 16th International Conference on Information Systems Development 2007 (ISD 2007)). Galveja, Īrija

2006. gada 12.-14. oktobris. Rīgas Tehniskās universitātes 47. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, Latvija

2006. gada 13. – 17. jūnijs. Starptautiskā datorsistēmu un tehnoloģiju konference (International Conference on Computer Systems and Technologies – CompSysTech’06), Veliko Tarnovo, Bulgārija

2006. gada 23.-26. maijs 3. starptautiskais datoru atbalstītas aktivitāšu koordinēšanas seminārs (3rd International Workshop on Computer Supported Activity Coordination – CSAC 2006), Pafosa, Kipra

valodu zināšanas

Latviešu – dzimtā,
Angļu – brīvi,
Krievu – brīvi,
Vācu – pamatzināšanas

darba pieredze

No 2005. gada oktobra Rīgas Tehniskā universitāte, Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra, laborants.

dalība projektos

No 2011. gada maija ERAF projekta 2011/0008/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/018  "Intelektuālajos aģentos, modelēšanā un Tīmekļa tehnoloģijās sakņotas apdrošināšanas izkliedētas programmatūras izstrāde" dalībnieks

No 2010. gada decembra ERAF projekta 2010/0258/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/005  "Daudzaģentu robotizētas intelektuālas sistēmas tehnoloģijas izstrāde" dalībnieks

No 2010. gada oktobra RTU pētniecības projekta „Studenta modelī saskaņotas intelektuālas mācību sistēmas prototipa izstrāde”, vadītājs

No 2009. gada 1. Valsts pētījumu programmas „Inovatīvu daudzfunkcionālu materiālu, signālapstrādes un informātikas tehnoloģiju izstrāde konkurētspējīgiem zinātņuietilpīgiem produktiem” projekts „Uz ontoloģijām un modeļu transformācijām balstītās jaunās informācijas tehnoloģijas un to lietojumi”, izpildītājs (vadītājs prof. J.Grundspeņķis).

No 2009. gada oktobra līdz 2010. gada septembrim RTU pētniecības projekta  „Apmācības objektu krātuves un intelektuālas apmācības sistēmas izstrāde adaptīvas apmācības atbalstam” dalībnieks (vadītājs vad.pētn. A.Ņikitenko).

No 2006. gada jūnija līdz decembrim Rīgas Tehniskā universitāte, pētnieciskā projekta „Jēdzienu tīklu un ontoloģiju balstīta intelektuāla sistēma studentu zināšanu pašvērtēšanai un procesu orientētai zināšanu pārbaudei” dalībnieks.

No 2006. gada jūnija līdz decembrim Rīgas Tehniskā universitāte, pētnieciskā projekta „Informācijas sistēmas koncepcijas izstrāde RTU zinātniskās darbības atbalstam” dalībnieks.

No 2005.g. septembra Rīgas Tehniskā universitāte, starptautiska pētnieciska projekta eLOGMAR-M (Web-based and Mobile Solutions for Collaborative Work Environment with Logistics and Maritime Applications) dalībnieks.

2005. gada septembris-2005. gada decembris. Rīgas Tehniskā universitāte, pētnieciskā projekta „Intelektuāla sistēma procesu orientētas studiju efektivitātes analīzes atbalstam” dalībnieks.

cita nozīmīga pieredze

No 2002. gada Rīgas Tehniskās universitātes Sporta klubs, Šaha sekcijas vadītājs, RTU šaha izlases treneris

intereses un vaļas prieki

Šahs (FIDE meistars, augstākie sasniegumi – Latvijas čempions RTU komandas sastāvā, Latvijas junioru čempions, bronzas medalnieks Latvijas vīriešu čempionātā), citas prāta spēles, daba, makšķerēšana

apbalvojumi

2001. gada jūlijā Pasaules Fizikas olimpiādes atzinības raksts

2001. gada jūlijā Latvijas Republikas Ministru kabineta Goda diploms par teicamu startu pasaules fizikas olimpiādē

2001. gada augustā Rīgas Domes Zelta stipendija

2003. gada janvāris- augusts Rīgas Tehniskās universitātes Senāta stipendija

2006. gadā E. Lavendeļa maģistra darbs atzīts par labāko maģistra darbu RTU Datorzinātnes un Informācijas tehnoloģijas fakultātē, kā arī saņēmis Latvijas Kultūras fonda „Zinātnei, izglītībai un kultūrai” balvu.