Sākums
n/a
Lietotāja Romans Lukašenko attēls

Romans Lukašenko (MSc)

Kontaktinformācija

Tālrunis: (+371) 67089529

E-pasts: romans.lukasenko@cs.rtu.lv

Zinātniskās intereses

Zinātniskā darba tēma
Daudzaģentu tehnoloģiju balstītas intelektuālās apmācības sistēmas izstrāde
Zinātniskais vadītājs
Prof., Dr. habil. sc. ing. Jānis Grundspeņķis

Izglītība

 • 2007.sept.-līdz šim br. Rīgas Tehniskā universitāte, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, Lietišķo datorsistēmu institūts, Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra, doktora studijas.
 • 2004.sept.-2008.jūn. Transporta un sakaru institūts, Ekonomikas un vadībzinību fakultāte, bakalaura studijas. Bakalura diploms.
 • 2004.sept.-2006.jūn. Rīgas Tehniskā universitāte, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, Lietišķo datorsistēmu institūts, Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra, maģistra studijas. Maģistra diploms.
 • 2001.sept.-2004.jūn. Rīgas Tehniskā universitāte, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, Lietišķo datorsistēmu institūts, Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra, bakalaura studijas. Bakalaura diploms.

Kursi

 • 2010.maijs. Kurss "Coaching in the workplace" (8 stundu garumā), "Accenture"
 • 2008.okt.-2009.janv. Angļu valodas kursi Upper-Intermediate līmenī, "Accenture"
 • 2008.dec. Lietojumprogrammatūras testēšanas kursi, "Accenture"
 • 2008.sept. Seminārs "Microsoft Office SharePoint Server 2007" (4 stundu garumā), Microsoft Inovāciju Centrs
 • 2008.maijs. Projektu vadības kursi, "Accenture"
 • 2007.mart.-2007.jūn. Angļu valodas kursi, Rīgas Biznesa skola
 • 2005.aug.-2006.apr. Kvalitātes vadītāja kursi, "Zygon"

Publikācijas

Lukashenko, R., Anohina-Naumeca, A. Development of the Adaptation Mechanism for the Intelligent Knowledge Assessment System Based on the Student Model. Proceedings of EDULEARN10 Conference, 2010, Barcelona, Spain  Lejupielādēt

Lukasenko, R., Grundspenkis, J. Adaptation of Intelligent Knowledge Assessment System Based on Learner’s Model. Proceedings of the 16th International Conference on Information and Software Technologies IT 2010, Kaunas, Lithuania, pp.332-339.  Lejupielādēt

Lukasenko, R., Grundspenkis, J. A Conception of Agents-Based User Modeling Shell for Intelligent Knowledge Assessment System. Proceedings of the IADIS International Conference e-Learning. 2009, Vol. I, pp. 98-106.  Lejupielādēt

Vilkelis, M., Lukasenko, R., Anohina, A. Technical Evolution of the Concept Map Based Intelligent Knowledge Assessment System. Proceedings of the Workshop on Intelligent Educational Systems and Technology-Enhanced Learning (13th East-European Conference on Advances in Databases and Information Systems), 2009, Riga, Latvia, pp. 214-221.  Lejupielādēt

Anohina, A., Vilkelis, M., Lukasenko, R. Incremental Improvement of the Evaluation Algorithm in the Concept Map Based Knowledge Assessment System. International Journal of Computers, Communication and Control, Vol. 4, No. 1, 2009. Lejupielādēt

Lukashenko, R., Anohina, A. Knowledge assessment systems: an overview. Scientific Proceedings of Riga Technical University „Computer Science. Applied Computer Systems”, 5th series, Vol.38, RTU Publishing, Riga, 2009, pp.25-36.  Lejupielādēt

Vilkelis, M., Anohina, A., Lukashenko, R. Architecture and Working Principles of the Concept Map Based Knowledge Assessment System. Proceedings of the International Conference on Virtual Learning (ICVL 2008), October 31-November 2, 2008, Constanta, Romania.  Lejupielādēt

Lukashenko, R., Vilkelis, M., Anohina, A. Deciding on the Architecture of the Concept Map Based Knowledge Assessment System. Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies (CompSysTech'08), June 12-13, 2008, Gabrovo, Bulgaria.  Lejupielādēt

Lukashenko, R., Anohina, A., Grundspenkis, J. A Conception of a Plagiarism Detection Tool for Processing Template-Based Documents. Annual Proceeding of Vidzeme University College, 2007.  Lejupielādēt

Lukashenko, R., Graudiņa, V., Grundspeņķis, J. Computer-Based Plagiarism Detection Methods and Tools: An Overview. Proceeding of the International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech'07, Rousse, Bulgaria, 2007.  Lejupielādēt

Apmeklētās konferences

International Conference on Education and New Learning Technologies EDULEARN10, Barcelona, Spain, July 2010 (ar referātu) 

50th Scientific Conference at Riga Technical University, Riga, Latvia, October 2009 (ar referātu)

IADIS International Conference e-Learning 2009, Faro, Portugal, June 2009 (ar referātu)

49th Scientific Conference at Riga Technical University, Riga, Latvia, October 2008 (ar referātu)

International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech'08, Gabrovo, Bulgaria, June 2008 (ar referātu) 

8th International Conference on E-learning - Virtual University VU'07, Bratislava, Slovakia, December 2007 (klausītājs) 

International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech'07, Rouse, Bulgaria, June 2007 (ar referātu) 

Dalība projektos

2010.apr.-līdz šim br. "Jēdzienu tīklu sarežģītības un uzdevumu grūtības pakāpes noteikšanas matemātiskā modeļa izstrāde un realizācija adaptējoties studenta modeļa raksturojumiem" (projekta vadītājs prof. J.Grundspeņķis). Pienākumi: vizuālas atgriezeniskās saites realizācija priekš studenta.

2009.okt.-līdz šim br. "Jēdzienu tīklu ģenerēšanas no nestrukturēta teksta algoritma izstrāde zināšanu vērtēšanas sistēmai ar studenta modelēšanas komponenti" (projekta vadītājs prof. J.Grundspeņķis). Pienākumi: mācīšanās stilu pievienošana studenta modelī.

2009.febr.-2009.dec. "Intelektuālas adaptīvas daudzaģentu zināšanu vērtēšanas sistēmas izstrāde, pamatojoties uz jēdzienu tīklu salīdzināšanas algoritmiem un jēdzienu tīklu līdzības noteikšanas matemātisko modeli" (projekta vadītājs prof. J.Grundspeņķis). Pienākumi: studenta moduļa pilnveidošana zināšanu vērtēšanas sistēmai.

2008.mar.-2008.dec. "Adaptīvo atgriezenisko saišu realizācija jēdzienu tīklos sakņotā intelektuālā zināšanu vērtēšanas sistēmā" (projekta vadītājs prof. J.Grundspeņķis). Pienākumi: studenta moduļa projektēšana zināšanu vērtēšanas sistēmai.

2006.okt.-2007.sept. Piedalīšanas RTU zinātniski pētnieciskā projektā "Intelektuālas sistēmas prototipa izstrāde studentu darbu oriģinalitātes noteikšanai" (projekta vadītājs prof. J.Grundspeņķis). Pienākumi projektā: plaģiāta noteikšanas eksistējošo rīku analīze un jauna rīka plaģiāta automātiskai atklāšanai studentu darbos projektēšana.

Pedagoģiskais darbs

2008./2010 RTU Datorzinātnes fakultātes Lietišķo datorsistēmu programmas studentu bakalaura darbu recenzents

2008./2010 RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences Lietišķo datorsistēmu sekcijas rakstu recenzents

2007./2009.m.g. Piedalīšanās mācību kursa "Ievads studiju nozarē" pasniegšānā LDI 1.kursa bakalaura studiju studentiem. Pienēkumi: studentu grupas darba vadīšana.

2006.janv.-līdz šim br. Piedalīšanās priekšmeta "Mākslīgais intelekts" (atbildīgais pasniedzējs prof. J.Grundspeņķis) sagatavošanā un pasniegšanā LDI 1.kursa maģistra studiju studentiem. Pienākumi: laboratorijas darbu par intelektuālajiem aģentiem izstrāde, studentu konsultēšana laboratorijas darbu izpildes jautājumos, studentu laboratorijas darbu rezultātu pārbaude.

Apbalvojumi

2008. gada 05.jūlijs. Atzinības raksts "Transporta un sakaru instituta 2008. gada labākais absolvents"

2008. gada 13.jūnijs. "Crystal Prize" balva (par labāko rakstu starptautiskajā konferencē CompSysTech'08)

Valodu zināšanas

Latviešu: Brīvi
Angļu: Labi
Krievu: Dzimtā valoda

Darba pieredze

2007.mart.-līdz šim br. Rīgas Tehniskā universitāte, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, Lietišķo datorsistēmu institūts, Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra, pētnieks

2006.mart.-2007.febr. Rīgas Tehniskā universitāte, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, Lietišķo datorsistēmu institūts, Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra, laborants

Cita nozīmīga pieredze

2005.aug.-2007.apr. Kvalitātes vadības sistēmas izstrāde un ieviešana ražošanas uzņēmumā pēc ISO 9001 standarta prasībām

Intereses un vaļas prieki

Mācības: Mākslīgais intelekts
Sports: Volejbols