Sākums
n/a
Lietotāja Antons Mislēvičs attēls

Antons Mislēvičs (MSc)

Kontaktinformācija

e-pasts: antons . mislevics @ rtu.lv

Zinātniskās intereses

zinātniskā darba tēma
Daudzaģentu sistēmas izstrāde biznesa procesu vadības atbalstam organizācijās
zinātniskais vadītājs
Dr. habil. sc. ing, profesors Jānis Grundspeņķis

Izglītība

2007. - ... Rīgas Tehniskās universitāte, Datorzinātnes un Informācijas tehnoloģijas fakultāte, Lietišķo datorsistēmu institūts, Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra, doktora studiju programma „Datorsistēmas”.
2005. - 2007. Rīgas Tehniskās universitāte, Datorzinātnes un Informācijas tehnoloģijas fakultāte, Lietišķo datorsistēmu institūts. Iegūtā izglītība - Inženierzinātņu maģistra grāds datorsistēmās.
2002. - 2005. Rīgas Tehniskās universitāte, Datorzinātnes un Informācijas tehnoloģijas fakultāte, Lietišķo datorsistēmu institūts. Iegūtā izglītība - Inženierzinātņu bakalaura grāds datorvadībā un datorzinātnē.
1991. - 2002. Rīgas 34. vidusskola.

Valodu zināšanas

Krievu – dzimtā
Latviešu – labi
Angļu – labi

Darba pieredze

03.2008. - ... SIA Microsoft Latvia, Development Consultant
11.2006. – 02.2008. SIA „Tilde”, projekta izstrādes vadītājs
08.2005. – 11.2006. SIA „Tilde”, vecākais izstrādātājs
10.2003. – 08.2005. SIA „Smalko Sistēmu Studija”, projektu vadītājs