Sākums
n/a
Lietotāja Raita Rollande attēls

Raita Rollande (MSc)

Sistēmanalītiķis

Kontaktinformācija

Tālrunis: (+371) 6 3629654

e-pasts: Raita.Rollande@venta.lv

Zinātniskās intereses

zinātniskā darba tēma
Daudzaģentu sistēmas izstrāde apmācības moduļa realizācijai
zinātniskais vadītājs
Dr. habil. sc. ing, profesors Jānis Grundspeņķis

...

darba vieta
Ventspils Augstskola

Izglītība

 • 01.09.2007. līdz šim Rīgas Tehniskās universitāte, Datorzinātnes un Informācijas tehnoloģijas fakultāte, Lietišķo datorsistēmu institūts, Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra, doktora studiju programma „Datorsistēmas”.
 • 01.09.2000. - 01.07.2003. Rīgas Tehniskās universitāte, Datorzinātnes un Informācijas tehnoloģijas fakultāte, Lietišķo datorsistēmu institūts. Iegūtā izglītība - Inženierzinātņu maģistra grāds datorsistēmās.
 • 01.09.1997. - 01.07.2000. Rīgas Tehniskās universitāte, Automātikas un Skaitļošanas tehnikas fakultāte, Lietišķo datorsistēmu institūts. Iegūtā izglītība - Inženierzinātņu bakalaura grāds datorzinībās un datorvadībā.

Kursi

17.03.2008. - 20.03.2008. EDB698 Administering Sybase IQ 12.7 for the Data Warehouse.

Apmeklētās konference

 • 21. - 22. 09. 2007. 3. starptautiskā konference "Informācijas sabiedrība un mūsdienu uzņēmējdarbība", Ventspils, Latvija
 • 24.11.2006. 8. gadskārtējā LIKTA konference "Vienoti ceļā uz informācijas sabiedrību", Rīga, Latvija
 • 16. - 17. 10. 2006. "euroTICS 2006", Šveice, Cīrihe

Valodu zināšanas

Latviešu - dzimtā
Krievu - labi
Angļu - labi

Darba pieredze

 • 01.09.2005. līdz šim Ventspils Augstskola, Informācijas tehnoloģiju fakultātes prodekāne - lektore.
 • 01.12.2005. līdz šim Ventspils Augstskolas Senāta locekle.
 • 01.02.2004. - 01.07.2004. Ventspils Augstskola, Ekonomikas un pārvaldības fakultātes, Ekonomikas informātikas un datorzinību katedras lektore.
 • 01.09.2000. - 01.02.2006. Rīgas Tehniskās universitātes Ventspils filiāle, lektore.
 • 01.09.1999. - 01.02.2005. Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāles Ventspils nodaļa, datormācības pasniedzēja.

Dalība projektos

 • 01.02.2007. līdz šim ESF projekts „Ventspils Augstskolas bakalaura studiju programmas „Datorzinātnes” modernizēšana”, studiju programmas izstrādes, modernizācijas un aprobācijas eksperts.
 • 27.12.2006. - 25.05.2007. Projekts „SIA „Ventspils Reiss” speciālo maršrutu autobusu kursēšanas grafiku un autovadītāju darba grafiku automatizētas formēšanas sistēmas un uzņēmuma mājas lapas izstrāde”, projekta vadītāja.
 • 01.09.2005. - 30. 04.2007. projekts „Profesiju segrācijas cēloņu mazināšana”, mācību programmu eksperts.
 • 01.10.2005. - 31.07.2006. „Latvijas elektronikas un elektrotehnikas nozares attīstības projekts: izglītība reģionos”, Ventspils komponentes izglītības eksperts.
 • 01.12.1999. - 01.09. 2000. piedalīšanās ES PHARE programmas “Profesionālā izglītība – 2000” projekts 04 – Informātikas nozares koledžas līmeņa mācību programmas izstrādē.