Sākums
n/a
Lietotāja Pēteris Rudzājs attēls

Pēteris Rudzājs (MSc. ing.)

Pētnieks

Kontaktinformācija

Kaļķu iela 1-315a, Rīga, LV-1658, Latvija
Tālr.: 67089417
E-pasts: Peteris.Rudzajs [at] rtu.lv

Facebook profils LinkedIn profils

Zinātniskās intereses

  • Monitoring systems

  • Service science

  • Information retrieval & extraction

  • Unstructured information management

Promocijas darbs

  • Tēma: Izglītības pieprasījuma un piedāvājuma atbilstības monitoringa servisu modeļu izstrāde

  • Zinātniskā vadītāja: prof. Mārīte Kirikova

...

CV (LV), CV (EN)

Mācību kursi

  • Database Management Systems (bakalaura līmeņa ārzemju studentiem)
  • Data Warehousing (kurss "Business Analytics", Biznesa informātikas studiju programma, maģistra līmenis)

Publikācijas

Skatīt šeit >>

Piedāvātās bakalaura darbu tēmas

[Tēmu prezentācija] [Tēmu apraksti]