Sākums
n/a
Lietotāja Maija Strautmane attēls

Maija Strautmane (MSc.)

Pētnieks

Pieņemšanas laiki

Uz konsultāciju ir iespējams pieteikties, rakstot uz e-pastu maija.strautmane@rtu.lv

Kontaktinformācija

+371 29158491

maija.strautmane@rtu.lv
Facebook profils LinkedIn profils Twitter profils

Zinātniskās intereses

Promocijas darba tēma: Konceptu karšu salīdzināšanas un novērtēšanas algoritmu izpēte un realizācija

Īsa anotācija: Līdzīgi kā citās jomās, arī apmācībā arvien plašāk tiek izmantotas daţādas informācijas tehnoloģijas. Viens no šāda pielietojuma piemēriem ir uz konceptu kartēm balstītas zināšanu vērtēšanas sistēmas. Pašlaik šāda veida sistēmu trūkums ir konceptu kartes automātiska novērtēšana- pārsvarā šo funkciju veic cilvēks un tas ir laikietilpīgs process un vērtējums var būt subjektīvs. Lai atvieglotu zināšanu vērtēšanas procesu un lai mācību procesā zināšanas būtu iespējams novērtēt biežāk(un līdz ar to veikt koriģējošas darbības), ir nepieciešams konceptu karšu novērtēšanu automatizēt.

Izglītība

No 2010 līdz šim brīdim Rīgas Tehniskā Universitāte, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, doktora studiju programma "Datorsistēmas"

2007-2010 Rīgas Tehniskā Universitāte, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, studiju programma "Datorsistēmas", Mg.sc.ing. (ar izcilību), maģistra darba tēma: "Intelektuālu organizāciju raksturojumu analīze zināšanu pārvaldības kontekstā".

2004-2007 Rīgas Tehniskā Universitāte, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, studiju programma "Datorsistēmas", B.sc.ing., bakalaura darba tēma: "Ekspertu sistēmu čaulas Expert Systems Develpoment iespēju analīze".

Publikācijas

  1. Strautmane M. Importance of linking phrases in concept map assessment // proceedings of 3rd INTEL-EDU 2012 workshop, Latvia, Riga, 10. oktobris, 2012, pp 89-97.
  2. Strautmane M. Concept Map-Based Knowledge Assessment Tasks and Their Scoring Criteria: an Overview // Concept Maps: Theory, Methodology, Technology: Proceedings of the Fifth International Conference on Concept Mapping, Malta, Valletta, 17.-20. sep., 2012. pp 80-89.
  3. Strautmane M.  Usage of Graph Patterns for Concept Map Extension // Scientific Journal of RTU. 5. series., Datorzinātne. Vol.13, 2012, pp 37-43.
  4. Strautmane M. Expansion of a Set of Graph Patterns for IKAS // Perspectives in Business Informatics Research: Local Proceedings of the 10th International Conference BIR2011, Associated Workshops and Doctoral Consortium, Latvija, Riga, 6. oktobris, 2011. - 289.-296. lpp.
  5. Strautmane M., Grundspeņķis J. Determination of the Set of Concept Map Scoring Criteria // Proceedings of the International Conference on E-Learning and the Knowledge Society, Rumānija, Bukareste, 25.-26. aug., 2011. pp 137.-142.
  6. Anohina-Naumeca, A., Grundspenkis, J., Strautmane, M. The Concept Map Based Assessment System: Functional Capabilities, Evolution, and Experimental Results. International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning, Vol. 21, No. 4, 2011, pp 308-327.
  7. Anohina-Naumeca A., Strautmane M., Grundspeņķis J. Development of the Scoring Mechanism for the Concept Map Based Intelligent Knowledge Assessment System // Proceedings of the 11th International Conference on Computer Systems and Technologies and Workshop for PhD Students in Computing on International Conference on Computer Systems and Technologies, Bulgārija, Sofia, 17-18 june, 2010. pp 376-381.
  8. Strautmane M. Īpašības aprakstošo jēdzienu saistība ar citiem jēdzieniem konceptu kartēs // 51. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences rakstu krājums- lietišķās datorsistēmas, Latvija, Rīga, 23. aprīlis, 2010., 77.-82. lpp.
  9. Grundspeņķis J., Strautmane M. Usage of Graph Patterns for Knowledge Assessment Based on Concept Maps // RTU zinātniskie raksti. 5. sēr., Datorzinātne. - 38. sēj. (2009), 60.-71. lpp.
  10. Znotiņa M. Ekspertu sistēmu čaulas "Expert Systems Development" iespēju analīze // 48. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences rakstu krājums, Latvija, Rīga, 26. aprīlis, 2007. - 6.-10. lpp.