Sākums
n/a
Lietotāja Renāte Strazdiņa attēls

Renāte Strazdiņa (Dr.sc.ing.)

Vadošais pētnieks

Kontaktinformācija

e-pasts: renate.strazdina@cs.rtu.lv

...

SIA „Ernst & Young Baltic” - vadības konsultāciju nodaļas direktore

Izglītība

2006.gads Rīgas Tehniskā Universitāte Datorzinātnes un Informācijas Tehnoloģiju Fakultāte inženierzinātņu doktora grāds

2001.gads Rīgas Tehniskā Universitāte Datorzinātnes un Informācijas Tehnoloģiju Fakultāte maģistra grāds datorzinātnēs

1998.gads Rīgas Tehniskā Universitāte Automātikas un Skaitļojamās Tehnikas Fakultāte bakalaura grāds datorzinātnēs

Profesionālā apmācība

2010.gads ACCA sertificēts grāmatvedis

2010.gads APM GROUP - PRINCE 2 projekta vadības speciālists

Mācību kursi

Bakalaura studiju programmā:
Informācijas sistēmu lietderības novērtēšana

Maģistra studiju programmā:
Zinātnisko pētījumu metodes biznesa informātikā
Projektu kvalitātes vadība
Datorsistēmu projektēšanas zinātniskais seminārs
Pētījumu metodes un tehniskā rakstība
Portfeļvadības tehnoloģijas
Kvalitātes, riska un drošības tehnoloģijas

Publikācijas

1. Rudzājs P., Kirikova M., Strazdiņa R., Sukovskis U. Learning outcomes in the mirror of qualification frameworks // The 3rd International Conference: Institutional Strategic Quality Management - ISQM2011, Rumānija, Sibiu, 14.-16. jūlijs, 2011. - 1.-8. lpp.

2. Rudzājs P., Kirikova M., Strazdiņa R., Sukovskis U. Towards Managing Learning Outcomes in the Jungle of Qualification Standards // EQANIE-Conference: Learning Outcomes and Quality Management in Informatics Education, Austrija, Vienna, 17.-18. februāris, 2011. - 1.-7. lpp.

3. Strazdiņa R., Kirikova M., Rudzājs P. Knowledge Integration Points in Contemporary Business Informatics // 9th International Conference on Perspectives in Business Informatics Research, BIR 2010: Local Proceedings (accepted), Vācija, Rostock, 29.septembris-1. oktobris, 2010. - 33.-42. lpp.

4. Strazdiņa R., Kirikova M. Change Management for Fractal Enterprises // 19th International Conference on Information Systems Development (ISD 2010), Čehija, Prague, 25.-27. augusts, 2010.

5. Strazdiņa R., Kirikova M., Peņicina L., Rudzājs P. Knowledge Requirements Monitoring System: Advantages for Industry and University // Proceedings of the Second International Conference on Information, Process, and Knowledge Management eKNOW 2010, Nīderlande, Saint Maarten, 10.-16. februāris, 2010. - 120.-125. lpp.

6. Rudzājs P., Peņicina L., Kirikova M., Strazdiņa R. Towards Narrowing a Conceptual Gap between IT Industry and University // RTU zinātniskie raksti. 5. sēr., Datorzinātne. - 43. sēj. (2010), 9.-15. lpp.

7. Kirikova M., Strazdiņa R., Andersone I., Sukovskis U. Quality of Study Programs: An Ecosystems Perspective // Advances in Databases and Information Systems associated Workshops and Doctoral Consortium of the 13th East European Conference, Latvija, Riga, 7.-10. septembris, 2009. - 39.-46. lpp.

8. Strazdiņa R., Kirikova M. Interaction Model Supporting Collaboration between University and Industry // International Conference on Education and New Learning Technologies, EDULEARN09 , Spānija, Barcelona, 6.-8. jūlijs, 2009. - 004879.-004885. lpp.

9. Strazdiņa R., Kirikova M. Business Process Modelling Perspectives Analysis // Proceedings of the First IFIP WG 8.1 Working Conference, PoEM 2008, Zviedrija, Stokholma, 12.-13. novembris, 2008. - 210.-216. lpp.

10. Strazdiņa R., Stecjuka J., Andersone I., Kirikova M. Statistical Analysis for Supporting Inter-Institutional Knowledge Flows in the Context of Educational System // 17th International Conference on Information Systems Development (ISD2008), Kipra, Paphos, 25.-27. augusts, 2008.

11. Kirikova M., Strazdiņa R., Sukovskis U. Supporting Inter-Institutional Knowledge Feedbacks in the Context of Engineers' Educational System // Proceedings of International Conference of Education, Research and Innovation ICERI 2008, Spānija, Madride, 17.-19. novembris, 2008. - 560-570. lpp

12. Kirikova M., Ņikiforova O., Strazdiņa R. An Open Work on Research Method in the Field of Systems Engineering: the Bachelor Level // RTU zinātniskie raksti. 5. sēr., Datorzinātne. - 34. sēj. (2008), 17.-27. lpp.

13. Kirikova M., Ņikiforova O., Strazdiņa R. Bachelor Level Research Methodology in the Field of System Engineering // Joining Forces in Engineering Education Towards Excellence Proceedings, Joining Forces in Engineering Education Towards Excellence , Ungārija, Miskolc, 25.-28. jūnijs, 2007. - 1-10. lpp

14. Kirikova M., Ņikiforova O., Strazdiņa R. Some Issues on Research Essentials in the Field of Software Engineering. Simplified Look on Scientific Method for Bachelor Level Research // Proceedings of the 2nd International Conference on Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering, 2nd International Conference on Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering, Spānija, Barselona, 23.-25. jūlijs, 2007. - 48-55. lpp.

15. Grundspeņķis J., Kirikova M., Osis J., Strazdiņa R. Analysis of business process flexibility at different levels of abstraction // In Proceedings of the ICEIS 2007, the 9th International Conference on Enterprise Information Systems: Software Agents and Internet Computing, the 9th International Conference on Enterprise Information Systems: Software Agents and Internet Computing, Portugāle, Madeira, 12.-16. jūnijs, 2007. - 345-352. lpp

16. Sprice R. Informācijas sistēmas projekta lietderības novērtēšana: Process, Metodes, Lietojums. Rīga: S&G, 2005. -153 lpp.

17. Sprice R., Kirikova M. Feasibility study: New knowledge demands in turbulent business world. In: Proceedings of ISD2005, August 13 – 17, 2005, Karlstadt, Sweeden. In: Information Systems Development - Bridging the Gap between Academia and Industry, to be published by Springer.

18. Locāns D., Sprice R., Smāģis M., Reiters A., Hibneris A., Zakrevskis A., Matisons P., Ķiršakmens J. Informācijas tehnoloģijas biznesa vadībai. Latvijas Biznesa Konsultantu Asociācija, Rīga, 2005. – 41 lpp.

19. Sprice R., Eihenbergs U. Business Process Modeling Tools for Modeling of Organizational Structure. In: Knowledge and Model Driven Information Systems Engineering for Networked Organization: workshop proceedings, Vol. 2, June 7-8, 2004, Riga, Latvia, 2004. – 247. - 249. lpp. ISBN 9984-9767-2-6

20. Sprice R., Makņa J. Managing IT/IS projects for Enterprise Integration // Proceeding of the 7th IFAC Symposium on Cost Oriented Automation, Kanāda, Ottava, 7.-9. jūnijs, 2004. - 121.-127. lpp.

21. Sprice R. The organization – the environment of the information system project. In: Scientific Proceedings of Riga Technical University, Computer Science Series, Applied computer Systems, the 5th issue, Vol. 17, RTU, Riga, 2003. – 63. - 71. p. ISSN 1407 - 7493

22. Stapleton L. Kirikova M., Sproce R. Knowledge models for adopting advances technologies in SMEs. In: Proceedings of the 8th Symposium on Automated Systems Based on Human Skill and Knowledge, September 22 – 24, 2003, Gothenburg, Sweden, 2003. – 65 .- 70. p.

23. Sprice R. Informācijas sistēmas projekta lietderības novērtēšana mainīgas vides apstākļos = Estimation of Project Feasibility in Changeable Environment // RTU zinātniskie raksti. 5. sēr., Datorzinātne. - 13. sēj. (2002).

Valodu zināšanas

Latviešu - dzimtā
Angļu - labi
Krievu - labi
Vācu - viduvēji

Darba pieredze

SIA „Ernst & Young Baltic” Vadības konsultāciju nodaļas direktore

SIA „Ernst & Young Baltic” Vecākā projektu vadītāja 

Rīgas Tehniskā Universitāte STPK vadošā speciāliste

SIA PricewaterhouseCoopers Darbības efektivitātes uzlabošanas nodaļas konsultāciju vadītāja

SIA ViaPro IS ieviešanas konsultante 

AAS Balta IT lietotāju atbalsta departamenta menedžere 

Dalība projektos

Zinātniskie projekti
2010.gads. Biznesa procesu un normatīvo dokumentu sasaistes tehnoloģijas prototipa izstrāde (RTU pētniecības projekts Nr. ZP-2010/7);

2010.gads. Vispārējo izmaksu sadales funkcionālās sistēmas pielāgošana IT sakņotai biznesa procesu vadībai MVU un mikrouzņēmumos (RTU-II zinātniskais projekts Nr. FLPP-2010/6);

2009., 2010.gads. Kompetenču aprakstu automatizētas normalizēšanas un sasaistes metodes un prototipa izstrāde (RTU pētniecības projekts Nr. ZP-2009/15);

2009.gads. Uz izkliedēta mākslīgā intelekta un tīmekļa tehnoloģijām balstīta intelektuālas lietišķās programmatūras izstrāde (LZP Grants Nr.09.1269);

2009.gads. Informācijas sistēmas pilotarhitektūra zināšanu prasību monitoringam organizāciju tīklos (RTU-II zinātniskais projekts- sadarbības projekts ar Lattelecom Nr.FLPP-2009/12).

Industrijas projekti
2010. gads – šobrīd.  Konsultantu atbalsts vienotās valsts cilvēkresursu informācijas un vadības sistēmas izstrādē Eiropas Sociālā fonda projekta “Cilvēkresursu vadības informācijas tehnoloģiju sistēmas izstrāde un ieviešana” ietvaros;

2009.gads – šobrīd. Vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas 2.kārta;

2009.gads -šobrīd. Elektronisko iepirkumu sistēmas e-katalogu funkcionalitātes attīstības uzraudzība;

2010.gads. Konsultāciju sniegšana Zemkopības un tās padotībā esošo iestāžu IKT pārvaldības procesu izstrādē un Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde;

2010.gads  Konsultāciju sniegšana Labklājības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu atbalsta funkciju centralizācijas modeļa izstrādē un centralizētā IS un IKT drošības risinājuma dokumentācijas izstrāde;

2007. gads. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts: Latvijā esošās situācijas publiskajā pārvaldē izpēte informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) jomā un attīstības stratēģijas 2007.-2013.gadam izstrāde;

1998.-2001.gads. Darbības atbalsta sistēmas izstrāde (sistēmas prasību, testēšanas un lietotāju atbalsts), AS Balta.

Konferences un semināri

2005. gada 13. - 17. augusts International Conference on Information Systems Development (ISD) 2005, Karlstadt, Zviedrija.

2004. gada 11. - 13. oktobris 45. RTU Zinātniskā konference, Rīga.

2004. gada 7. - 9. jūnijs The 7th IFAC Symposium on Cost Oriented Automation, Ottava, Kanāda.

2003. gada 10. oktorbis 44. RTU Zinātniskā konference, Rīga.

2003. gada 22. - 24. septembris The 8th IFAC Symposium on Automated Systems Based on Human Skill and Knowledge, Gēteborga, Zviedrija.

2002. gada 11. oktobris 43. RTU Zinātniskā konference, Rīga

Citas prasmes

Informācijas sistēmu ieviešana un uzturēšana

Informācijas tehnoloģijas nozares sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana

Informācijas sistēmu novērtēšana

Intereses un vaļasprieki

dejošana, peldēšana, skriešana