Sākums
n/a
Lietotāja Oļegs Verhodubs attēls

Oļegs Verhodubs (MSc.)

Asistents

Kontaktinformācija

E-pasts: oleg.verhodub@inbox.lv

Zinātniskās intereses

Promocijas darba tēma: "Eksperta zināšanu atspoguļošanas
un apstrādes metodes intelektuālās apmācības sistēmās"

Zinātniskais vadītājs: prof. Jānis Grundspeņķis

Izglītība

2009 -  .....   Doktora studiju programma "Datorsistēmas"
2001 - 2004. Inženierzinātņu maģistra grāds datorzinātnēs
1998 - 2001. Inžnenierzinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs

Publikācijas

1. Verhodubs  O. Adaptation of the Jena Framework for Fuzzy Reasoning in the Semantic Web Expert System. Accepted in The 2014 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence, 2014.

2. Verhodubs O, Grundspenkis. Comparison of Ontology Reasoning Systems for the Semantic Web Expert System, no funding for publishing.

3. Verhodubs O. Ontology as a Source for Rule Generation, 2014. Available online: http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1404/1404.4785.pdf

4. Verhodubs O., Grundspenkis J. Ontology Merging in the Context of a Semantic Web Expert System. In: Knowledge Engineering and the Semantic Web: The 4th Conference on Knowledge Engineering and Semantic Web (KESW 2013), Russia, Saint-Petersburg, 7-9 October, 2013. Berlin: Springer, 2013, pp.191-201.

5. Verhodubs O., Grundspenkis J. Algorithm of Ontology Transformation to Concept Map for Usage in Semantic Web Expert System // Scientific Journal of RTU, 2013.

6. Verhodubs O., Grundspenkis J. Evolution of Ontology Potential for Generation of Rules. Proceedings of the 2nd International Conference on Web Intelligence, Mining and Semantics, June 13-15, 2012, Craiova, Romania.

7. Verhodubs O., Grundspeņķis J. Towards the Semantic Web Expert System // Scientific Journal of RTU. 5. series., Datorzinātne. - 47. vol. (2011), pp 116-123.

Apmeklētās konferences

2013.g. 7 - 9.okt. The 4th Conference on Knowledge Engineering and Semantic Web (KESW 2013), Sanktpēterburga, Krievija.

2012.g. 11.okt. RTU 53. Starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, Latvija.

2012.g. 13 - 15.jūn. International Conference on Web Intelligence, Mining and Semantics (WIMS'12), Krajova, Rumānija.

2011.g. 13.okt. RTU 52. Starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, Latvija.

2010.g. 14.okt. RTU 51. Starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, Latvija.

Darba pieredze

2010 -  .....  RTU Sistēmu teorijas un projektēšanas katedra, zinātniskais asistents.

2005 - 2009 SIA "Latvijas propāna gāze", datortehnikas inženieris.

Dalība projektos

Valsts pētījumu programmas "Inovatīvu daudzfunkcionālu materiālu, signālapstrādes un informātikas tehnoloģiju izstrāde konkurētspējīgiem zinātņu ietilpīgiem produktiem" 5. projekta "Jaunas informācijas tehnoloģijas balstītas uz ontoloģijām un modeļu transformācijām"

1. Valsts pētījumu programmas "Inovatīvu daudzfunkcionālu materiālu, signālapstrādes un informātikas tehnoloģiju izstrāde konkurētspējīgiem zinātņu ietilpīgiem produktiem" 5. projekts "Jaunas informācijas tehnoloģijas balstītas uz ontoloģijām un modeļu transformācijām".

2. Latvijas Zinātnes padomes tematisko pētījumu projekts "Uz izkliedēta mākslīgā intelekta un tīmekļa tehnoloģijām balstītas metodes un modeļi intelektuālas lietišķās programmatūras un datorsistēmu arhitektūras izstrādei".