Sākums
n/a
Lietotāja Ieva Zeltmate attēls

Ieva Zeltmate (dr.sc.ing.)

Pētnieks, Sistēmanalītiķis

Kontaktinformācija

e-pasts: ieva.zeltmate @ gmail.com
Tālrunis: 22169170

Website Facebook profils LinkedIn profils Twitter profils

Zinātniskās intereses

Knowledge acquisition and representation, system structure modeling, knowledge transformation algorithms, intelligent systems, frames, ontologies, AI, complex decision making, game theory, complex systems, machine learning, robotics

Izglītība

2007 - 2012 Rīgas Tehniskā Universitāte
Informācijas tehnoloģijas, inženierzinātņu doktora grāds informācijas tehnoloģijā, zin. vadītājs prof. J.Grundspeņķis.

2003 - 2007 Rīgas Tehniskā Universitāte

Informācijas tehnoloģijas, inženierzinātņu maģistra grāds datorsistēmās, zin. vadītājs prof. J.Grundspeņķis.

2000 - 2003 Rīgas Tehniskā universitāte

Informācijas tehnoloģijas, inženierzinātņu bakalaura grāds datorvadībā un datorzinātnē,
zin. vadītājs prof. J.Grundspeņķis.

papildus izglītība un kursi

11.02-13.02.2004 Oracle 9i database: Security, Instruktors: Roberts Polis, MEBIUS IT;

23.02-27.02.2004 Oracle 9i: DBA Fundamentals I, Instruktors: Roberts Polis, MEBIUS IT;

29.03-02.04.2004 Oracle 9i: DBA Fundamentals II, Instruktors: Roberts Polis, MEBIUS IT;

13.10-15.10.2004 Oracle 9i: Discoverer Administration, Instruktors: Roberts Polis, MEBIUS IT;

24.09.2004 Linux Fundamentals, Instruktors: Ainis Mūsiņš, Baltijas Datoru akadēmija;

27.09.-01.10.2004 H7091S: Linux Admnistration I, Instruktors: Ainis Mūsiņš, Baltijas Datoru akadēmija;

22.11.-26.11.2004 H7092S: Linux Admnistration II, Instruktors: Ainis Mūsiņš, Baltijas Datoru akadēmija;

02.09.2005 AC13U, AIX Basic, Instruktors: Ainis Mūsiņš, Baltijas Datoru akadēmija;

09.09.2005 AU14U AIX, system administration I, Instruktors: Ainis Mūsiņš, Baltijas Datoru akadēmija;

Personālvadība IV (Grūtās sarunas personāla vadībā), Lektore: Mārīte Lipčanska, Valsts Administrācijas Skola

Mācību kursi

Robotizētu sistēmu modelēšanas pamati

Sistēmu un procesu teorija (Sistēmu teoriju izlase, Struktūrmodelēšana, Daudzlīmeņu plūsmu modelēšanas metode)

Publikācijas

2012

 

Zeltmate I. Development of intelligent system for structural modelling of complex systems, Summary of Doctoral Thesis, Riga Technical University, ISBN 978-9934-507-08-3, p. 49

https://ortus.rtu.lv/science/en/publications/14492/summary.pdf

 

2011


Zeltmate I. Logical Operator Usage in Structural Modelling, In proceedings of the 10th International Conference on Modelling and Applied Simulation, Rome, Italy, 2011,pp. 338-346.

 

2010


Zeltmate I., Grundspenkis J. An extension of frame-based knowledge representation schema, In proceedings of International multi-conference on complexity, informatics and cybernetics (IMCIC 2010), Vol I, Orlando, USA, 2010, pp. 401-406.

Zeltmate I., Grundspenkis J., Kirikova M., Prototype for the Knowledge Representation Supporting Inter-institutional Knowledge Flow Analysis, Chapter 6, Learning and Instruction in the Digital Age, Springer, 2010, pp. 87-99.

 

2008


I.Zeltmate, J.Grundspenkis, M.Kirikova. The Challanges in Knowledge Representation for Analysis of Inter - Institutional Knowledge Flows. In Proceedings of the IADIS International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2008), Freiburg, Germany, 2008, pp. 145-152

I.Zeltmate, J.Grundspenkis. Formal Method of Functional Model Building Based on Graph Transformations. In Proceedings of the 5th International Mediterranean and Latin American Modeling Multiconference, The international Workshop on Modelling & Applied Simulation, Amantea, Italy, 2008, pp. 140-147

 

2005


Valkovska I., Grundspenkis J. Development of Frame Systems Shell for Learning of Knowledge Representation Issues. In Proceedings of the 6th International Conference on Computer Systems and Technologies (CompSysTech 2005), Bulgaria, 2005, pp. IV.11.-1 – IV.11.-6.

Graudina V., Grundspenkis J., Valkovska I. Usage of Frame System for Modelling of Intelligent Tutoring System Architecture. In Annual Proceedings of Vidzeme University College. ICTE in Regional Development. Valmiera, 2005, pp. 105-109.

Valkovska I., Grundspenkis J. Representation of Complex Agents by Frames for Simulation of Internal Relationships in Structural Modelling. In Proceedings of the 19th European Conference on Modelling and Simulation (ECMS 2005), 2005, pp. 151-157.

Valodu zināšanas

latviešu – dzimtā
angļu – labi
krievu – vidēji
vācu – vāji

Darba pieredze

12/2007 – ... Rīgas tehniskā universitāte, Amats: sistēmu analītiķis

04/2005 – 11/2007 Lauku atbalsta dienests, Amats: uzturēšanas daļas vadītājs (ierēdnis)

06/2004 – 04/2005 Lauku atbalsta dienests, Amats: attīstības speciālists (vecākais referents)

12/2003 – 06/2004 Lauku atbalsta dienests, Amats: datu drošības eksperts (referents)

11/2002 – 09/2005 Rīgas tehniskā universitāte, Amats: Laborants

Cita nozīmīga pieredze

2004 līdzdalība konferences “CAiSE*04” (The 19th Conference on Advanced Information Systems Engineering) organizēšanā.

2002 līdzdalība konferences “ISD 02” (The 11th International Conference on Information System Development) organizēšanā.

2001 – 2003 RTU Studentu Parlamenta, RTU DITF studentu pašpārvaldes un RTU DITF Domes locekle.

Intereses un vaļas prieki

Slēpošana, lasīšana

Apbalvojumi

2004.g. Lēdijas Adas Lavleisas prēmija