Sākums
n/a
ETN TRICE 2. tikšanās
 
story
Norises laiks: 
Pirmdiena, Augusts 31, 2009

2009. gada 31.augustā Berlīnes Lietišķo zinātņu universitātē (Vācijā) notika projekta "ETN TRICE -Erasmus European Thematic Network for Teaching, Research, Innovation in Computing Education" otrā tikšanās, kuras laika tika apspriesti jautājumi, kas attiecas uz atsevišķo pakešu progresu kopš pirmās projekta tikšanās, sastaptām problēmām un tālākām aktivitātēm. Sistēmu teorijas un projektēšanas katedru minētajā tikšanās pārstāvēja prof. Jānis Grundspeņķis.

Pēc projekta tikšanās tika atklāta 5. starptautiskā konference par e-studijām „E-Learning and the Knowledge society”, kas tika organizēta saskaņā ar iepriekš minētā projekta plānu. Konferences mērķis ir paaugstināt informācijas apmaiņu par teorētiskiem pētījumiem un praktiskām realizācijām e-studiju un m-studiju jomā. Konferences pamattēmas ir e-studijas, m-studijas, virtuālas mācību vides, virtuālas laboratorijas, zināšanu identificēšana, vizualizēšana, dalīšana, un glabāšana, u.c. Konferences laikā Sistēmu teorijas un projektēšanas katedras profesors J.Grundspeņķis nolasīja referātu „Experience of Continuous Expansion of Adaptive Knowledge Assessment System’s Functionality based on Testing Results”. Minētais referāts tika atzīts par labāko rakstu dotajā konferencē, par ko prof.J.Grundspeņķis 2009.gada 1.septembrī saņēma “Crystal Prize” balvu. Konferences noslēguma daļā prof.J.Grundspeņķis īsumā ir pastāstījis par nākošā gada konferences norises vietu – Rīgu un Rīgas Tehnisko universitāti.

bildes albumā