Sākums
n/a
ETN TRICE 3. tikšanās
 
story
Norises laiks: 
Ceturtdiena, Jūnijs 17, 2010

2010. gada 17.jūnijā viesnīcā “Rodina” (Sofija, Bulgārija) notika projekta "ETN TRICE -Erasmus European Thematic Network for Teaching, Research, Innovation in Computing Education" trešā tikšanās, kuras laikā tika apspriesti jautājumi, kas attiecas uz atsevišķo pakešu progresu kopš otrās projekta tikšanās, sastaptām problēmām un tālākām aktivitātēm. Sistēmu teorijas un projektēšanas katedru minētajā tikšanās pārstāvēja lektore Alla Anohina-Naumeca.

Projekta tikšanās laikā katras paketes vadītājs demonstrēja atsevišķas paketes progresu, kā arī tika sniegts apkopojums par padarīto darbu un tika iezīmētas tālākas aktivitātes. Lektore A.Anohina-Naumeca prezentēja konferenci „E-studijas un zināšanu sabiedrība”, kas projekta ietvaros notiks šī gada 25.-28.augustā Rīgas Tehniskajā universitātē.

Pēc projekta tikšanās tika atklāta 11. starptautiskā konference par datorsistēmām un tehnoloģijām CompSysTech’10, kas tika organizēta saskaņā ar iepriekš minētā projekta plānu. Konferences laikā lektore A.Anohina-Naumeca nolasīja referātu „Development of the Scoring Mechanism for the Concept Map Based Intelligent Knowledge Assessment System”, kas tika sagatavots kopā ar maģistranti M.Strautmani un prof.J.Grundspeņķi. Minētais referāts tika atzīts par labāko rakstu dotajā konferencē, par ko lektore A.Anohina-Naumeca 2010.gada 18.jūnijā saņēma “Crystal Prize” balvu.