Sākums
n/a
ETN TRICE tikšanās
 
story
Norises laiks: 
Ceturtdiena, Jūnijs 18, 2009

2009. gada 18.jūnijā Ruses universitātē (Ruse, Bulgārija) notika projekta "ETN TRICE -Erasmus European Thematic Network for Teaching, Research, Innovation in Computing Education" pirmā tikšanās.

Projekta mērķis ir ieviest pētniecisko darbu un inovācijās datorizglītībā caur esošās situācijas analīzi, pieredzes apmaiņu, labāko prakšu izplatīšanu un moderno tehnoloģiju ieviešanu. Projektā ir iesaistītas 31 valsts augstākās izglītības iestādes, kopā 61 partnerorganizācija. Projekts sastāv no 8 darba paketēm:

  • WP1- Vadība un koordinēšana,
  • WP2-Esošas situācijas izpēte,
  • WP3-Mācību procesa un kursu reorganizācija, balstoties uz inovatīvām tehnoloģijām,
  • WP4-Pētnieciskā darba ieviešana mācību procesā,
  • WP5-Inovāciju veicināšana caur ciešu sadarbību ar kompānijām,
  • WP6-Kvalitātes Nodrošināšana,
  • WP7-Projekta rezultātu izmantošana, WP8-Projekta rezultātu izplatīšana.

Sistēmu teorijas un projektēšanas katedru minētajā projektā pārstāv prof. Jānis Grundspeņķis, lektore Alla Anohina un doktorante Raita Rollanda, piedaloties darba paketēs WP3, WP4, WP5 un WP8. Projekta pirmajā tikšanās reizē katras paketes vadītāji prezentēja atsevišķas paketes progresu, kā arī tika sniegts apkopojums par padarīto darbu un tika iezīmētas tālākas aktivitātes.

Pēc projekta tikšanās tika atklāta 10.jubilejas starptautiskā konference „CompSysTech’09-Computers Systems and Technologies”. Konferences laikā lektore A.Anohina nolasīja referātu „Scoring Concept Maps: an Overview”, kas tika sagatavots kopā ar prof.J.Grundspeņķi.

bildes albumā