Sākums
n/a
Jaunas studiju programmas
 
story

STP katedra aktīvi ir iesaistījusies divu jaunu studiju programmu gatavošanā: "Biznesa informātika" un "Intelektuālas robotizētas sistēmas".

Abas studiju programmas tiek gatavotas ciešā sadarbībā ar dažādām RTU struktūrvienībām un citu valstu augstskolām.

Akadēmiskās maģistra studiju programmas "Biznesa informātika" galvenais uzdevums būs integrēt dažādu biznesa un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) jomu zināšanas un attīstīt studentu sistēmisko domāšanu. Plašāku informāciju par studiju programmu var iegūt http://stpk.cs.rtu.lv/BI/

Akadēmiskās bakalaura un maģistra studiju programmas "Intelektuālas robotizētas sistēmas" mērķis būs sagatavot speciālistus, kas spēj izstrādāt un ieviest dažādas robotizētas un intelektuālas sistēmas, izmantojot gan fundamentālus un klasiskus risinājumus, gan jaunākos sasniegumus robotikas un mākslīgā intelekta jomās.