Sākums
n/a
Informācijas sistēmas
 

Zinātniskās kapacitātes stiprināšana augļkopības, mežu un IT nozarēs

No: 
2010-01-04
Līdz: 
2012-12-31

Zinātniskās kapacitātes stiprināšana augļkopības, mežu un informācijas tehnoloģijas nozarēs, nodrošinot videi draudzīgu audzēšanas risinājumu, produktu izstrādes un ieviešanas izpēti ar datortehnoloģiju atbalstu

Projekta iesniedzējs: APP Latvijas Valsts augļkopības institūts

Projekta sadarbības partneri: APP „Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts „Silava”, Rīgas Tehniskā universitāte

Atbalsts lietišķajiem pētījumiem valsts zinātniskajās institūcijās

No: 
2006-08-02
Līdz: 
2008-07-31

ESF Nacionālās programmas "Atbalsts lietišķajiem pētījumiem valsts zinātniskajās institūcijās" (ERAF) projekts Nr. VPD1/ERAF/CFLA/05/APK/2.5.1./ 000082 ''Latvijas kokaugu ģenētisko resursu datu bankas izstrāde''

Projekta vadītāja: E.Kaufmane (Latvijas Valsts augļkopības institūts)

Projekta koordinators no RTU puses: J.Eiduks

Multifraktālu informācijas sistēmu projektēšanas metodiku izstrāde

No: 
2007-03-01
Līdz: 
2007-12-28

Multifraktālu informācijas sistēmu projektēšanas metodiku izstrāde
Development of methodologies for multi-fractal information systems design

Projekta vadītāja: M. Kirikova

Projekta izpildītāji: Jānis Grundspeņķis, Jānis Osis, Mārīte Kirikova, Jānis Grabis, Mārtiņš Bonders, Ērika Asņina, Renāte Strazdiņa, Ginta Štāle, Anna Pozdņakova, Viktorija Vinogradova, Jūlija Stetjuka, Arnis Staško

Izpildes termiņš: 01.03.2007- 28.12.2007.

Satura barotne