Sākums
n/a
Intelektuālie aģenti
 

Intelektuālu aģentu un zināšanu pārvaldības tehniku integrēšana

Līdz: 
2008-01-01

Latvijas Zinātnes padomes finansētais zinātniskais projekts „Intelektuālu aģentu un zināšanu pārvaldības tehniku integrēšana apmācības procesu intelektuālam atbalstam”, kura mērķis ir izstrādāt jaunu pieeju apmācības procesa intelektuāla atbalsta nodrošināšanai, pamatojoties uz intelektuālu aģentu un zināšanu pārvaldības tehniku integrēšanu hibrīdā sistēmā.

Intelektuālu aģentu kooperatīva darba modelēšana

Līdz: 
2004-01-01

Latvijas Zinātnes padomes finansētais grants „Intelektuālu aģentu kooperatīva darba modelēšana zināšanu pārvaldības un procesu reversās inženierijas mērķiem organizācijās”. Darba rezultātā tika izstrādātas jaunas organizāciju zināšanu pārvaldībai un procesu reversai inženierijai piemērotas intelektuālu aģentu kooperatīva darba modelēšanas metodes.

Satura barotne