Sākums
n/a
Izglītība
 

FETCH

No: 
2013-10-01
Līdz: 
2016-09-30

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes zinātnieki ir iesaistījušies LLP Erasmus programmas projektā „Future Education and Training in Computing: How to Support Learning at Anytime Anywhere - FETCH”. 

Projekta izpildes termiņš: 01.10.2013.-30.09.2016.

Projekta koordinators: Ruses Universitāte (Bulgārija).

RTU un Freiburgas Universitātes kopdarbs pie intelektuālas adaptīvas zināšanu novērtēšanas sistēmas izstrādes

No: 
2011-04-02
Līdz: 
2011-11-29

Projektu atbalsta Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs ar Vācijas Akadēmiskā apmaiņas dienesta (DAAD) līdzekļiem.
Projekta sadarbības partneris: Izglītības institūts (Freiburgas Alberta Ludviga universitāte, Vācija)
Projekta vadītājs: Jānis Grundspeņķis
Projekta izpildītāji: Alla Anohina-Naumeca, Vita Graudiņa, Maija Strautmane

SOCRATES "ETN TRICE

No: 
2008-10-01
Līdz: 
2011-09-30

SOCRATES "ETN TRICE (Erasmus European Thematic Network for Teaching, Research, Innovation in Computing Education")

Starpinstitucionālas zināšanu plūsmas atbalsta sistēmas prototipa izstrāde

No: 
2007-10-01
Līdz: 
2008-09-15

Starpinstitucionālas zināšanu plūsmas atbalsta sistēmas prototipa izstrāde
Development of the prototype for the support of inter-institutional flow of knowledge

Projekta vadītāja: M. Kirikova

Projekta izpildītāji: Jānis Grundspeņķis, Ģirts Vulfs, Uldis Sukovskis, Mārīte Kirikova, Inese Urpena, Ilze Andersone, Valts Ausmanis, Renāte Strazdiņa, Ginta Štāle, Viktorija Vinogradova, Jūlija Stetjuka, Ligita Bušinska

Intelektuālas sistēmas prototipa izstrāde

No: 
2006-10-02
Līdz: 
2007-09-15

Intelektuālas sistēmas prototipa izstrāde studentu darbu oriģinalitātes noteikšanai (Development of the intelligent system’s prototype for plagiarism detection in students’ works)

Projekta vadītājs: J.Grundspeņķis (LDI)

Projekta izpildītāji: doktoranti – A.Anohina (LDI), V.Graudiņa (LDI); jaunā zinātniece R.Strazdiņa (LDI); profesors- G.Liberts (TMF); pētnieki - A.Ņikitenko (LDI), R.Lukašenko (LDI); maģistranti – L.Maslovs (LDI), R.Kaminskis (LDI)

Informācijas sistēmas koncepcijas izstrāde RTU zinātniskās darbības atbalstam

No: 
2006-02-01
Līdz: 
2006-12-15

Informācijas sistēmas koncepcijas izstrāde RTU zinātniskās darbības atbalstam

Projekta vadītāja: M. Kirikova

Projekta izpildītāji: doktoranti - R. Sprice (LDI), A. Pozdņakova (LDI), M. Ivanovs (LDI); maģistranti - D. Pozdņakovs (LDI), E. Lavendelis (LDI) L. Stankeviča (LDI), D. Atvare (LDI); jaunā zinātniece - O. Ņikiforova (LDI); akadēmiskais personāls - J. Osis (LDI), Z. Markovičs (DADI), U. Sukovskis (LDI), P. Rusakovs (LDI).

Izpildes termiņš: 01.02.2006- 15.12.2006

Profesionālās orientācijas informācijas bāze

Līdz: 
2006-06-30

Eiropas Savienības struktūrfonda līdzfinansēts projekts “Profesionālās orientācijas informācijas bāze datorzinātnē un informācijas tehnoloģijā”. Projekta mērķis ir apkopot, izanalizēt un plaši izplatīt informāciju par studijām RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātē (DITf) un karjeras iespējām datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas nozarē.

Intelektuāla sistēma procesu orientētas studiju efektivitātes analīzes atbalstam

Līdz: 
2005-01-01

Fakultātes projekts - „Intelektuāla sistēma procesu orientētas studiju efektivitātes analīzes atbalstam”. Projekta mērķis ir izstrādāt jaunu metodiku studentu zināšanu vērtēšanai, pamatojoties uz e-studiju, pedagoģijas un mākslīgā intelekta metožu un pētījumu rezultātu integrāciju, un īstenot to intelektuālā datorsistēmā.

Projektā piedalās pārstāvji no STP katedras: J.Grundspeņķis (projekta vadītājs), A.Anohina, M.Kirikova, V.Vinogradova, D.Apšvalka; RTU tālmācības centra- B.Žuga un RTU humanitārā institūta- I.Lapiņa.

SocSimNet

Līdz: 
2006-03-31

Leonardo da Vinči projekta „Kompetences tīkls mūsdienīgu informācijas tehnoloģiju, telekomunikāciju un elektronikas (ICTE) ieviešanai profesionālajās mācību programmās sociālo sistēmu imitāciju modelēšanā un pētniecībā (SocSimNet)” mērķis ir samazināt tautsaimniecībā disproporciju starp sociālo un inženierzinātņu speciālistiem demokrātiskā un ekonomiski izdevīgā veidā.

DEC ETN

Līdz: 
2007-09-30

Eiropas Komisijas SOCRATES / ERASMUS projekts DEC ETN (European Thematic Network for Doctoral Education in Computing), kura mērķis ir definēt modeli, ka paaugstināt doktorantūras studiju kvalitāti, izstradāt rīkus un metodes doktorantu zināšanu un iemaņu novērtēšanai.

Projekta piedalās profesors J.Grundspeņķis un PIT katedras parstāve profesore Larisa Zaiceva.

Projekta izpildes termiņš: 30.09.2007.

Satura barotne