Sākums
n/a
Jēdzienu tīkli
 

Jēdzienu tīklu ģenerēšanas no nestrukturēta teksta

No: 
2009-10-01
Līdz: 
2010-09-15

Jēdzienu tīklu ģenerēšanas no nestrukturēta teksta algoritma izstrāde zināšanu vērtēšanas sistēmai ar studenta modelēšanas komponenti

Development of the algorithm for generating concept maps from unstructured text in the knowledge assessment system with the student modeling component

Projekta vadītājs: J.Grundspeņķis

Intelektuālas adaptīvas daudzaģentu zināšanu vērtēšanas sistēmas izstrāde

No: 
2009-03-01
Līdz: 
2009-12-31
Intelektuālas adaptīvas daudzaģentu zināšanu vērtēšanas sistēmas izstrāde, pamatojoties uz jēdzienu tīklu salīdzināšanas algoritmiem un jēdzienu tīklu līdzības noteikšanas matemātisko modeli
Development of the intelligent adaptive multiagent knowledge assessment system based on comparison algorithms of concept maps and mathematical model for the determination of concept maps similarity

Projekta vadītājs: J.Grundspeņķis

Adaptīvo atgriezenisko saišu realizācija

No: 
2008-03-01
Līdz: 
2008-12-31

Adaptīvo atgriezenisko saišu realizācija jēdzienu tīklos sakņotā intelektuālā zināšanu vērtēšanas sistēmā
Implementation of adaptive feedback in the concept map based intelligent knowledge assessment system

Projekta vadītājs: J.Grundspeņķis

Ontoloģijās sakņotas intelektuālas sistēmas izstrāde

No: 
2007-01-06
Līdz: 
2007-12-12

Ontoloģijās sakņotas intelektuālas sistēmas izstrāde uzdevumu ģenerēšanai jēdzienu tīklu formā un zināšanu vērtēšanai (Development of an ontology-based intelligent system for task generation in the form of concept maps and knowledge assessment)

Projekta vadītājs: J.Grundspeņķis

Jēdzienu tīklu un ontoloģiju balstīta intelektuāla sistēma

No: 
2006-02-01
Līdz: 
2006-12-15

Jēdzienu tīklu un ontoloģiju balstīta intelektuāla sistēma studentu zināšanu pašvērtēšanai un procesu orientētai zināšanu pārbaudei (Concept maps and ontology based intelligent system for student knowledge self-assessment and process oriented knowledge control).

Projekta vadītājs: J. Grundspeņķis

Satura barotne