Sākums
n/a
Zināšanu pārvaldība
 

Zināšanu pārvaldības sistēmas moduļa konceptuālā modeļa izstrāde

No: 
2007-02-01
Līdz: 
2007-12-28

Zināšanu pārvaldības sistēmas moduļa konceptuālā modeļa izstrāde uz nākotni orientētiem pētījumiem
The development of a conceptual model of the knowledge management system module for future oriented research

Projekta vadītāja: M. Kirikova

Projekta izpildītāji: Jānis Grundspeņķis, Mārīte Kirikova, Arturs Puga, Renāte Strazdiņa, Dace Apšvalka, Anna Pozdņakova, Dace Doniņa, Jūlija Stetjuka, Ligita Bušinska

Izpildes termiņš: 01.02.2007- 28.12.2007.

Zināšanu pārvaldības koncepcija Latvijas uzņēmumiem un organizācijām

No: 
2006-02-02
Līdz: 
2006-12-15

Zināšanu pārvaldības koncepcija Latvijas uzņēmumiem un organizācijām (Knowledge Management conception for Latvian enterprises)

Projekta vadītājs: I.Slaidiņš

Projekta izpildītāji: doktoranti - B.Žuga(ETF), A.Pozdņakova (LDI), D.Apšvalka (LDI)

Intelektuālu aģentu un zināšanu pārvaldības tehniku integrēšana

Līdz: 
2008-01-01

Latvijas Zinātnes padomes finansētais zinātniskais projekts „Intelektuālu aģentu un zināšanu pārvaldības tehniku integrēšana apmācības procesu intelektuālam atbalstam”, kura mērķis ir izstrādāt jaunu pieeju apmācības procesa intelektuāla atbalsta nodrošināšanai, pamatojoties uz intelektuālu aģentu un zināšanu pārvaldības tehniku integrēšanu hibrīdā sistēmā.

Intelektuālu aģentu kooperatīva darba modelēšana

Līdz: 
2004-01-01

Latvijas Zinātnes padomes finansētais grants „Intelektuālu aģentu kooperatīva darba modelēšana zināšanu pārvaldības un procesu reversās inženierijas mērķiem organizācijās”. Darba rezultātā tika izstrādātas jaunas organizāciju zināšanu pārvaldībai un procesu reversai inženierijai piemērotas intelektuālu aģentu kooperatīva darba modelēšanas metodes.

Satura barotne