Sākums
n/a
Mākslīgais intelekts
 
Pasniedzējs: 
Lietotāja Jānis Grundspeņķis attēls
Jānis Grundspeņķis

Uzdevumi no grāmatas Russell S., Norvig P. Artifical Intelligence: A Modern Approach

1. izdevums

2.izdevums

Loģiskā aģenta piemērs

Varbūtīgas spriešanas sistēmas:

teorētiskā daļa
praktiskā daļa

Slaidi par aģentu izstrādi

Studiju darbu vērtēšana (.doc, .pdf)

Eksāmena jautājumi

Laboratorijas darbi

Mācību grāmata: Artifical Intelligence: A Modern Approach

Intelektuālie aģenti

LabDarbs_IntelektualieAgenti.rar

Pārmeklēšana

LabDarbs_Parmeklesana.rar

Plānošanas aģenti 

LabDarbs_PlanosanasAgenti.rar

Induktīvā apmācība

LabDarbs_IndApm.rar
 

Sarežģītu lēmumu pieņemšana

LabDarbs_SarezgituLemumuPienemsana.rar

 

Studiju darba rezultāti