Sākums
n/a
Prasību inženierija
 
Pasniedzējs: 
Lietotāja Mārīte Kirikova attēls
Mārīte Kirikova

Video materiāli praktisko darbu izstrādei (materiālus izstrādāja: Dace Znotiņa)

  • Organizāciju aizsardzības mehānismu analīze (video)
  • Mērķu un problēmu analīze (video)
  • Problēmvides uztveres orientēta prasību inženierija realizācija reālai situācijai (Soft Systems Methodology) (video)
  • Aģentu orientēta prasību inženierijas metodes lietojums konkrētā problēmsfērā (i* metode) (video)
  • Prasību noteikšana, balstoties uz izvēlēto organizācijas arhitektūras modeli (video)
  • Prasību noteikšana balstoties uz biznesa procesu modeli (video)
  • Aspektu orientētas prasību inženierijas metodes lietojums konkrētā problēmsfērā (video)
Metodoloģijas informācijas sistēmu projektēšanas sākuma posmiem

Video palīgi praktisko darbu izstrādei

video 1. praktiskajam darbam

Atklātā lekcija

OO pieeja multifraktālu sistēmu projektēšanai :slaidi, apraksts

Studiju darbu arhīvs

Lekciju slaidi

1.lekcija

2.lekcija

3.lekcija

4. lekcija (1, 2)

5. lekcija (1, 2)
6. lekcija (1, 2, 3, 4, 5)
7. lekcija
9. lekcija
   Par UML un UC (1, 2)
11.lekcija (1, 2)

Requirements Management Tools
http://www.truereq.com/requirements_management_best_practices.htm

Studiju darbu tēmas

Eksāmena tēmas

Prasību inženierijas jēdziens SWEBOK izpratnē

Prasību inženierija plašākā kontekstā

Problēmas prasību inženierijā

Organizācijas aizsardzības mehānismu ietekme uz prasību inženieriju

Mērķu un problēmu analīze (SWOT, Kelli, Asakas diagramma)

EKD

Grupas darbs prasību inženierijā

Elastīgo sistēmu metodoloģija (Soft Systems Methodology)

Veiklās metodes un prasību inženierija

Aģentu orientētas metodes prasību inženierijā, i* metode

TEMPORA

OMNIS

Arhitektūru (komponenšu) orientētas metodes

Biznesa procesu orientētas metodes

Prasību noteikšana, izmantojot prototipus un scenārijus

UML un Use Cases prasību inženierijā

Prasību inženierijas rīki