Sākums
n/a
Procesorientēta sistēmu izstrāde
 
Pasniedzējs: 
Lietotāja Mārīte Kirikova attēls
Mārīte Kirikova

Bakalaura darbs par BPMN

Slaidi

Priekšmeta apraksts

UML 2.0 diagrammas:
http://www.agilemodeling.com/essays/umlDiagrams.htm
http://www.sparxsystems.com.au/UML_Tutorial.htm

Materiāli par GRADE:
http://www.gradetools.com

Studentu darbu piemēri: Juta Brice, Agris Rieksts, Dagnis Zemturis.

Šie darbi nav uzskatāmi par 100% atbilstošiem korektam biznesu procesu modelim!