Sākums
n/a
Atkārtotie eksāmeni un ieskaites
 
announcements

Atkārtotie eksāmeni un ieskaites studiju kursos “Mākslīgā intelekta pamati”, “Mākslīgais intelekts”, “Sistēmu teorijas metodes”, “Diskrētas struktūras datorzinātnē” un "Ievads mākslīgajā intelektā" notiks 09.09.2013, plkst. 10.00 (telpa tiks precizēta vēlāk). Eksāmenam tiek pielaisti studenti, kas ir nokārtojuši visas attiecīgā kursa formalitātes.

Līdz 06.09.2013, plkst.12:00, ir jāreģistrējas, nosūtot e-pastu uz vienu no adresēm:

- “Diskrētas struktūras datorzinātnē” un "Ievads mākslīgajā intelektā" – judite.ciekure@rtu.lv

- Pārējie kursi - alla.anohina-naumeca@rtu.lv

Reģistrējoties jānorāda vārds, uzvārds un studiju kurss.