Sākums
n/a
Atkārtoti eksāmeni pie J.Eiduks
 
announcements

Eksāmens sesijas pagarinājuma laikā pie pasniedzējiem A.Auziņa un J.Eiduka

9.02.2016, 12.00, MISI katedrā 529. auditorijā.
Atkārtoti eksāmeni pavasara semestra laikā:
5.04.2016, 12.00, 529.auditorija
10.05.2016, 12.00, 529.auditorija