Sākums
n/a
Atkārtoti eksāmeni pie prof. J.Eiduka
 
announcements

Atkārtoti  eksāmeni pie prof. J.Eiduka
15.09.2011, 10:00, 529.auditorijā
Līdz 14.09.2011, plkst.12:00 obligāti jāreģistrējas 547.kabinetā.