Sākums
n/a
Atkārtoti eksāmeni
 
announcements

Atkārtoti eksāmeni pie prof. J.Grundspeņķa, priekšmetā DSD.
31.01.2012, 14:15, 220. auditorijā
Atkārtoti  eksāmeni  pie E.Lavendeļa , priekšmetā – Daudzaģentu sistēmas
31.01.2012, 14:15, 220. auditorijā.  Eksāmenu drīkst kārtot tikai tad, ja ir nokārtoti
3 praktiskie darbi  un nodots studiju darbs.  Eksāmenam jāreģistrējas rakstot – evita.nikitenko@rtu.lv