Sākums
n/a
Bakalaura un maģistra darba pārbaude
 
announcements

25.05.2012, 10:00-13:00, 546.auditorijā būs iespēja pārbaudīt noslēguma darbus (stils, gramatika un noformējums). Studentam jāatnāk un jāatnes sava noslēguma darba elektroniskā versija.