Sākums
n/a
Atkārtoti eksāmeni un ieskaites pie profesora J.Grundspeņķa
 
announcements

enlightenedAtkārtoti eksāmeni un ieskaites
       pie profesora J.Grundspeņķa

(DSD,MIP,STM,MI un citi priekšmeti)

26.04.2011, 13:00 (telpas tiks precizētas 21.04.2011)
Līdz 20.04.2011 obligāti jāreģistrējas 547.kabinetā vai rakstot evita.nikitenko@rtu.lv

Eksāmenu drīkst kārtot tikai, ja ir nokārtotas visas formalitātes un saņemta atļauja!