Sākums
n/a
Atkārtots eksāmens MIP
 
announcements

7.06.2016, 10.00, 220.auditorijā, atkārtots (un šajā studiju gadā pēdējais) MIP eksāmens.
Nosacījumi: tikai maksas eksāmens, līdz 6.06. jānodod pārbaudījuma kārtošanas atļauja un apliecinājums, ko paraksta institūtu lietvede un institūta direktors, ka šis ir vienīgais parāds un students ir nodevis bakalaura darbu.
Atļauja un apliecinājums ir jānodod līdz 6.06.2016 plkst.13:00, 547. vai 545. kabinetā!