Sākums
n/a
Atkārtoti eksāmeni
 
announcements

Atkārtoti eksāmeni pie as.prof. J.Eiduka
19.04.2012, 12:00, 529.auditorijā
Iepriekš reģistrēties 547.kabinetā, evita.nikitenko@rtu.lv