Sākums
n/a
Atkārtoti eksāmeni
 
announcements

Atkārtoti eksāmeni pie pasniedzēja A.Auziņa un as.prof.J.Eiduka

3.02.2014, 14:30, 529.auditorija

Eksāmenus drīkst kārtot, ja students ir nodevis un saņēmis vērtējumu par patstāvīgajiem darbiem.