Sākums
n/a
atkārtoti eksāmeni
 
announcements

  Atkārtots eksāmens 
Priekšmetā Diskrētās struktūras datorzinātnēs
notiks 07.03.2013.  plkst. 14:00, auditorija tiks precizēta 06.03.

Pirms eksāmena:

1. līdz 05.03.2013. plkst. 16:00 OBLIGĀTI personīgi ierasties dekanātā,
     lai nokārtotu formalitātes atļaujas saņemšanai.

Studenti bez atļaujas eksāmenam netiks pielaisti!
Atļaujai jābūt 07.03. plkst. 13:00.

2. līdz 05.03.2013. plkst. 16:00 sūtiet e-pastu:  Judite.Ciekure@rtu.lv;
    subject: DSD atkartots eksamens; e-pastā norādiet:
1)    vārds, uzvārds;
2)    grupa (tā, kas bija semestra laikā)
3)    kuru daļu kārtos eksāmenā: T-teorija; P-praktiskā.