Sākums
n/a
atkārtoti eksāmeni
 
announcements

Pēdējais atkārtotais eksāmens pie as.profesora J.Eiduka 2012./2013. m.g. pavasara semstrī.

24.04.2013, 10:15, 529.auditorijā

Līdzi var ņemt 1 A4 ar savu roku rakstītu lapu ar piezīmēm/konspektiem.

Obligāti jāreģistrējas, rakstot evita.nikitenko@rtu.lv

Atļaujas jāizņem pie sava institūta lietvedēm.