Sākums
n/a
Atkārtots eksāmens
 
announcements

Atkārtots eksāmens priekšmetā Diskrētās struktūras datorzinātnē

notiks 28.04.2014. plkst. 14:15;

auditorija tiks precizēta vēlāk, skatīt uz ziņojumu dēļa pie STP katedras (M1/4-547.)

Pirms eksāmena

                   līdz 24.04.2014. OBLIGĀTI:

1. sūtiet e-pastu:  Judite.Ciekure@rtu.lv;

    subject: DSD atkartots eksamens; e-pastā norādiet:

1)    vārds, uzvārds;

2)    grupa (tā, kas bija semestra laikā)

3)    kuru daļu kārtos eksāmenā: T-teorija; P-praktiskā.

 

2. reģistrēties ORTUSā atļaujas saņemšanai,

ja tas nav iespējams, ierasties dekanātā personīgi.

          Studenti bez atļaujas eksāmenam netiks pielaisti!