Sākums
n/a
Priekšaizstāvēšanās
 
announcements

STPK bakalaura un maģistra studiju studentu priekšaizstāvēšanās 2014. gada vasarā.

 

1.   Noslēguma darbu priekšaizstāvēšana notiks 9.maijā no 9:00 Meža iela ¼-529
2.   Līdz 08.05.2014. plkst.16:00 studentam ir jāreģistrējas Meža ielā ¼ - 547 uz konkrētu aizstāvēšanās laiku

Par priekšaizstāvēšanu:
•         Studentu dalība ir obligāta
•         Uzstājas studenti
•         Students ORTUSā e-studiju kursā „Bakalaura darbs” vai „Maģistra darbs” augšupielādē darba elektroniskās versijas melnrakstu
•         Students sagatavo prezentāciju, atbilstoši šablonam, un 10 minūtēs ziņo par savu darbu
•         Pēc tam tiek dotas 5 minūtes komisijas jautājumiem
•         Ja priekšaizstāvēšana ir bijusi nesekmīga, ir izskatāms jautājums par studenta pielaišanu/nepielaišanu noslēguma darbu aizstāvēšanai!