Sākums
n/a
Atkārtoti eksāmeni
 
announcements

Atkārtoti eksāmeni pie profesora J.Grundspeņķa 05.03.2012 plkst.14:15, līdz 1.martam reģistrēties eksāmeniem 547.kabinetā, vai rakstot evita.nikitenko@rtu.lv (auditorija tiks paziņota 02.03.2012.)

Atkārtots eksāmens priekšmetā Diskrētās struktūras datorzinātnēs
notiks 05.03.2012. plkst. 14:15; auditorija tiks paziņota vēlāk

Pirms eksāmena OBLIGĀTI:

1. līdz 1. marta, plkst. 14:00 personīgi ierasties dekanātā, lai  nokārtotu formalitātes atļaujas saņemšanai.
Studenti bez atļaujas eksāmenam netiks pielaisti!

2. līdz 1. marta, plkst. 16:00 atsūtiet e-pastu:  Judite.Ciekure@rtu.lv subject: DSD atkārtots eksāmens;
e-pastā norādiet:
  1) Vārds, uzvārds;
  2) grupa;
  3) kuru daļu kārtos eksāmenā: T-teorija; P-praktiskā