Sākums
n/a
Atkārtoti eksāmeni
 
announcements

Atkārtoti eksāmeni pie as.prof.J.Eiduka
10.05.2011, 12:00, 529.auditorijā
Iepriekš pierakstīties 547.kabinetā, evita.nikitenko@rtu.lv