Sākums
n/a
Atkārtoti eksāmeni un ieskaites
 
announcements

Atkārtotie eksāmeni un ieskaites studiju kursos "Mākslīgā intelekta pamati", "Mākslīgais intelekts", "Sistēmu teorijas metodes", "Diskrētas struktūras datorzinātnē" notiks 28.11.2012 , plkst. 12.00 (telpa tiks precizēta vēlāk). Eksāmenam un ieskaitēm tiek pielaisti studenti, kas ir nokārtojuši visas formalitātes saistībā ar parāda apmaksu un izpildījuši kursa prasības. Studenti bez atļaujām netiks pielaisti. Līdz 27.11.2012, plkst.12:00, ir jāreģistrējas, nosūtot e-pastu uz adresi evita.nikitenko@rtu.lv un vai zvanot uz 67089529 un norādot savu vārdu, uzvārdu, studiju kursu, darba tipu (teorētiskā, praktiskā vai abas atbilstoši studiju kursam)!