Sākums
n/a
Paziņojums-2014-02-13 12:04
 
announcements

 

Sistēmu teorijas un projektēšanas katedras studenti !

 

Izlaidums 27.06.2014

Priekšaizstāvēšanās  9.05.2014

Valodas, stila un noformējuma pārbaude 23.05.2014

Darbu nodošanas pēdējais termiņš 26.05.2014, (bakalaura studiju studenti paši nogādā darbu vai tā elektronisko versiju recenzentam, recenzenta e-pasta adrese būs pieejama nododot darbu katedrā, 547.kabinetā)

Aizstāvēšanās datumi 12., 13., 16., 17. jūnijs (precīzs datums un laiks būs norādīts pēc 26. maija)