Sākums
n/a
atkārtoti eksāmeni
 
announcements

Atkārtoti eksāmeni pie as.prof.J.Eiduka

4.06.2013, 9:00, (vieta tiks precizēta 3.06.2013)

Pirms eksāmena, visas formalitātes, lai drīkstētu kārtot ekāmenu, jākārto pie sava institūta lietvedes.

Jāreģistrējas rakstot evita.nikitenko@rtu.lv