Sākums
n/a
RTU IESAISTĀS STARPTAUTISKĀ PROJEKTĀ - FETCH
 
announcements

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes zinātnieki ir iesaistījušies LLP Erasmus programmas projektā „Future Education and Training in Computing: How to Support Learning at Anytime Anywhere - FETCH”. 

Projekta koordinators ir Ruses Universitāte (Bulgārija). Ir jāatzīmē, ka tikai 7 projekta pieteikumi saņēma finansējumu LLP Erasmus programmas konkursā. Pie tam minētais projekts tika novērtēts kā vislabākais projekts. Projekta konsorciju veido partneri no 67 universitātēm un uzņēmumiem no 35 Eiropas valstīm. Projekta galvenā uzmanība ir vērsta uz tehnoloģiju izmantošanu studiju procesā.

Tā mērķis ir ieviest izglītībā inovatīvas tehnoloģijas tādas kā mobilās ierīces, sociālie tīkli, interaktīvi rīki, u.t.t un izstrādāt integrētu vidi izglītībai datorzinātnes nozarē. Divi galvenie rezultāti, kurus ir plānots sasniegt šajā projektā, ir Eiropas līmeņa stratēģisks ietvars un Eiropas līmeņa novērtēšanas ietvars izglītībai datorzinātnes nozarē.

RTU šajā projektā pārstāv šādi Sistēmu teorijas un projektēšanas katedras (STP) zinātnieki: prof. J.Grundspeņķis, docente A.Anohina-Naumeca, zin.asist. S.Petroviča un pētniece M.Strautmane.

Tas nav pirmais šāda līmeņa projekts, kas tiek īstenots sadarbībā ar Ruses Universitāti. 2011.gada RTU ir ieguvusi „Zelta partnera” statusu un balvu no minētās Bulgārijas universitātes par ilggadīgu un aktīvu STP katedras personāla un studentu dalību kopējos starptautiskajos projektos.