Sākums
n/a
Atkārtoti eksāmeni un ieskaites
 
announcements

Atkārtoti eksāmeni pie prof. J.Grundspeņķa
28.03.2012, plkst. 11:00 (telpa tiks precizēta 27.03.2012)
Priekšmetos STM un MIP reģistrēties pie docentes Allas Anohinas-Naumecas, rakstot alla.anohina-naumeca@rtu.lv,
Priekšmetā DSD reģistrēties pie lektores Judītes Ciekures, rakstot judite.ciekure@rtu.lv
Priekšmetā MI reģistrēties pie biroja administratores, rakstot evita.nikitenko@rtu.lv .
E-pastā skaidri jānorāda, kuru daļu vēlaties kārtot (teorētisko/praktisko).
Eksāmenam jāreģistrējas līdz 27.03.2012, plkst.12:00.
Līdz eksāmenam jānokārto savā lietvedībā visas formalitātes, kas saistītas ar akadēmiskā parāda likvidēšanu.