Sākums
n/a
Spējo informācijas sistēmu izstrādes un vadības metodes, modeļi un rīki
 
No: 
2009-01-01
Līdz: 
2009-12-31

Projekta vadītājs: M.Kirikova

Projekta nr.: 09.1245

Projekta izpildītāji no STPK: Renāte Strazdiņa, Ligita Bušinska, Jānis Makņa, Ludmila Peņicina, Anita Finke

Citi projekta partneri: Uldis Sukovskis (Lietišķo datorzinātņu katedra), Edgars Rencis (Latvijas Universitāte)

Mērķis:  Izstrādāt teorētiski pamatotas, spējās (agile) sistēmu izstrādes principos sakņotas informācijas sistēmu vadības metodes un modeļus, kas ļautu veidot un pārvaldīt uzņēmuma izmaiņām sekotspējīgas informācijas sistēmas, kā arī veicinātu pēc iespējas pilnīgāku informācijas sistēmā ieguldītā zināšanu potenciāla izmantošanu.

Projektu finansē/projekta veids: LZP grants