Sākums
n/a
Vienots informācijas un komunikācijas tehnoloģiju tīkls inovāciju atbalstam
 
No: 
2010-10-01
Līdz: 
2012-09-30

Projekta vadītājs: prof. J.Grundspeņķis

Projekta izpildītāji no STPK: A.Anohina-Naumeca, A.Ņikitenko

Citi projekta partneri: Tartu universitāte, Ventspils Augsto Tehnoloģiju parks, Tartu Zinātniskais parks, Latvijas IT klasteris

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir paaugstināt IKT tīklu un risinājumu pieejamību un izveidot pārrobežu informācijas plūsmu, veicinot kopīgu inovatīvu IKT risinājumu izstrādi. Lai sasniegtu šo mērķi, projekts paredz izveidot Demo centru tīkls (ieskaitot Virtuālos Demo centrus), paaugstināt studiju iespējas, kā arī atbalstīt lokālās iniciatīvas robotikas semināru un sacensību veidā.

Projektu finansē / projekta veids: Latvijas-Igaunijas pārrobežu sadarbības programmas projekts / daļēji finansē ERAF

Projekta vietne: http://www.estlat.eu/supported-projects/?project=33