Sākums
n/a
Intelektuālu aģentu kooperatīva darba modelēšana
 
Līdz: 
2004-01-01

Latvijas Zinātnes padomes finansētais grants „Intelektuālu aģentu kooperatīva darba modelēšana zināšanu pārvaldības un procesu reversās inženierijas mērķiem organizācijās”. Darba rezultātā tika izstrādātas jaunas organizāciju zināšanu pārvaldībai un procesu reversai inženierijai piemērotas intelektuālu aģentu kooperatīva darba modelēšanas metodes.

Projekts tika pabeigts 2004.gadā, un balstoties uz šī darba rezultātiem tiek realizēti jauni projekti. Galvenie darba izpildītāji: profesors. J.Grundspeņķis, asoc.profesore M.Kirikova, asistente. L.Survilo, D.Āboltiņa un I.Tihenko.