Sākums
n/a
SocSimNet
 
Līdz: 
2006-03-31

Leonardo da Vinči projekta „Kompetences tīkls mūsdienīgu informācijas tehnoloģiju, telekomunikāciju un elektronikas (ICTE) ieviešanai profesionālajās mācību programmās sociālo sistēmu imitāciju modelēšanā un pētniecībā (SocSimNet)” mērķis ir samazināt tautsaimniecībā disproporciju starp sociālo un inženierzinātņu speciālistiem demokrātiskā un ekonomiski izdevīgā veidā. Projekta rezultāts būs starpdisciplināras maģistrantūras programmas un kursa „Sociālu sistēmu imitāciju modelēšanas tehnoloģijas un līdzekļi” sagatavošanu.

Izpildītāji no STPK ir prof. J.Grundspeņķis, asistente V.Graudiņa, laborants D.Pozdņakovs.

Projekta izpildes termiņš: 31.03.2006