Sākums
n/a
Profesionālās orientācijas informācijas bāze
 
Līdz: 
2006-06-30

Eiropas Savienības struktūrfonda līdzfinansēts projekts “Profesionālās orientācijas informācijas bāze datorzinātnē un informācijas tehnoloģijā”. Projekta mērķis ir apkopot, izanalizēt un plaši izplatīt informāciju par studijām RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātē (DITf) un karjeras iespējām datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas nozarē.

Projektā piedalās: M.Kirikova (projekta vadītāja), J.Sprukts, V.Vinogradova, V.Graudiņa, I.Valkovska, J.Lavendels, V.Šitikovs, M.Ziema, V.Šaicāne, L.Siņica, L.Albrekte un J.Murovskis.

Projekta izpildes termiņš: 30.06.2006.