Sākums
n/a
Jēdzienu tīklu un ontoloģiju balstīta intelektuāla sistēma
 
No: 
2006-02-01
Līdz: 
2006-12-15

Jēdzienu tīklu un ontoloģiju balstīta intelektuāla sistēma studentu zināšanu pašvērtēšanai un procesu orientētai zināšanu pārbaudei (Concept maps and ontology based intelligent system for student knowledge self-assessment and process oriented knowledge control).

Projekta vadītājs: J. Grundspeņķis

Projekta izpildītāji: doktoranti - A.Anohina (LDI), V.Graudiņa (LDI); maģistranti- D.Pozdņakovs (LDI), E.Lavendelis (LDI); jaunais zinātnieks- P.Rusakovs (LDI); asistente- G.Štāle (Tālmācības studiju centrs); akadēmiskais personāls- A.Lanka (Humanitārais institūts)

Izpildės termiņš: 01.02.2006- 15.12.2006

Mērķis: attīstīt 2005. gadā Sistēmu teorijas un projektēšanas katedrā īstenotā RTU pētniecības projekta F6962 „Intelektuāla sistēma procesu orientētas studiju efektivitātes analīzes atbalstam” ietvaros izstrādāto jēdzienu tīklos balstītu intelektuālu sistēmu studentu zināšanu pašvērtēšanai un vērtēšanai no pasniedzēja puses visa mācību kursa garumā, pilnveidojot gan pašu pieeju zināšanu pārbaudei, gan sistēmas funkcionālās iespējas.

Projektu finansē: Izglītības un zinātnes ministrija